Tällä viikolla julkaistiin professori Anu Kantolan ja tutkija Hanna Kuuselan kirja Suomen yhteiskunnan superrikkaista ja heidän ajatuksistaan. Helsingin Sanomat teki viikonloppuna ennakkoon reportaasin, joka tuo esille tutkijoiden huolen näiden huipputuloisten ihmisten kuplasta. Syytä huoleen on.

Huippurikkaiden suhtautuminen pienituloisiin ihmisiin on kylmäävää luettavaa. Tukityöllistettyjä haukutaan ja sosiaaliturvan varassa elävät ihmiset nähdään itse syyllisenä omaan tilanteeseensa. Yhtä lailla kylmääviä ovat superrikkaiden näkemykset hyvinvointivaltion rahoituksesta. Pitäisikö rikkaiden asenteista yllättyä? Artikkeli on kuvaava esimerkki siitä, miten superrikkaat omalla tavallaan ovat syrjäytyneet suomalaisesta yhteiskunnassa. Kun tulee etuoikeutetusta taustasta, on helppoa kuvitella, että menestyminen on jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus.

Superrikkaiden yhteiskunnallinen syrjäytyminen ja asenne muuttuu todelliseksi ongelmaksi pienituloisille ja yhteiskunnalle, kun huomioimme näiden johtavassa asemassa olevien henkilöiden poliittisen vaikutusvallan ja tiiviit verkostot yhteiskunnallisiin päättäjiin. Asenteet heijastuvat nimittäin myös näkemyksinä sosiaaliturvaleikkausten ja työehtosopimuksista luopumisen tarpeellisuudesta.

Suomalaiset ovat rakentaneet hyvinvointivaltion universalismin periaatteella. Se tarkoittaa turvallisen ja hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamista turvaamalla kaikille laadukkaat verorahoitteiset palvelut sekä turvaverkkoja pahan päivän varalle. Suomalainen peruskoulu on yksi parhaimmista esimerkeistä tämän ajattelutavan toimivuudesta. Suomessa ei ole rikkaiden ja köyhien kouluja, vaan yhteisesti rahoitettu ja kaikille yhteinen ja maksuton peruskoulu.

Pienten tuloerojen ja toimivien palveluiden yhteiskunnissa kaikki voivat paremmin, kuin jyrkkien luokkaerojen maissa. Turvallisuudesta, infrastruktuurista, toimivasta hallinnosta ja korkeasta osaamisesta hyötyvät myös yhteiskunnan rikkaat, jotka eivät olisi koskaan vaurastuneet ilman näitä yhteiskunnan takaamia palveluita, joita heidän veroeuroillaan rahoitetaan. On yhteinen tehtävämme katsoa, että näin on myös jatkossa.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton puheenjohtaja ja opetusministeri.