Pekka Pajuvirta

Lähes neljännes ensihoitotyötä tekevistä joutuu väkivallan uhriksi.

Väkivalta ensihoitotehtävissä on merkittävä työturvallisuusriski, jonka oikeudellisesta jälkihoidosta kuntatyönantajat ja sairaanhoitopiirit ovat tähän asti luistaneet lähes täysin, kerrotaan Palomiesliitosta.

Liiton mukaan työnantajan on tarjottava aloitteellisesti oikeusapua työntekijöilleen. Tällä hetkellä mahdolliset oikeudenkäyntikustannukset maksetaan ammattiliiton vakuutuksesta.

– Jos työntekijä ei kuulu liittoon, hän ei saa oikeudellista tukea, Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola sanoo.

Huolestuneena ensihoitotehtävissä työskentelevien jäsentensä työturvallisuudesta ja oikeusturvasta sosiaali- ja terveydenhoitoalan liitto Tehy, Palomiesliitto ja Suomen Ensihoitoalan Liitto ajavat muutosta rikoslakiin.

– Tuomion pitäisi olla sama kuin poliiseja vastaan tehdyllä väkivallalla eli nimikkeellä virkavallan väkivaltainen vastustaminen. Rangaistusasteikkoa kovennettaisiin, Jaakkola selventää.

ILMOITUS

Lähes neljännes ensihoitotyötä tekevistä joutuu väkivallan uhriksi. Suomen Ensihoitoalan Liiton viimevuotisen kyselyn mukaan 90 prosenttia ensihoitajista on kokenut työssään uhkaa ja väkivaltaa.

– Väkivalta ensihoitotyössä on lisääntynyt merkittävästi, Jaakkola toteaa.

Oikeuden hakeminen liian suuri riesa

Väkivalta tapahtuu Jaakkolan mukaan yleisimmin ensihoito- ja ensivastetilanteissa. Ensivaste tarkoittaa työtä, jossa tapahtumapaikalle ensimmäisenä saapunut yksikkö ryhtyy antamaan ensiapua.

– Potilas saattaa olla aineissa tai sitten hänellä saattaa vieressään kavereita, jotka eivät jostain syystä tykkää, että loukkaantunutta tai avun tarpeessa olevaa tullaan auttamaan.

Väkivallan riskiä lisää, että ensihoidossa mennään ennalta tuntemattomiin paikkoihin. Potilaasta tai kohteessa odottavasta tilanteesta ei välttämättä tiedetä mitään.

Jaakkolan tietoon ei ole tullut tapauksia, joissa työntekijä olisi vaihtanut alaa väkivallan riskin takia. Hänen mukaansa työntekijät eivät edes ilmoita kaikista tapauksista. Väkivallan kohteeksi joutunut saattaa pitää päällekäymisen selvittämistä liian suurena riesana.

Väkivallan ja sen uhan koetaan Jaakkolan mukaan liittyvän ammattiin. Alan koulutus on Jaakkolan mielestä kohentunut ajan mittaan, vaikka siinäkin on vielä kehittämistä.