Lehtikuva/Markku Ulander

SAK:n hallitus näkee tulevan työmarkkinoiden neuvottelukierroksen hyvin merkittävänä hallituksen 75 prosentin työllisyystavoitteen kannalta.

SAK:n mukaan työmarkkinaratkaisujen merkitys korostuu koko yhteiskunnan kannalta, kun talousennusteet ovat muuttumassa epäselvemmiksi. Onnistunut liittokierros on yhteydessä hallituksen työllisyystavoitteeseen.

SAK:n jäsenliitot tukevat kierroksen avaavan Teollisuusliiton tavoitteita saada aikaan sopimus, jossa palkattomat kiky-tunnit poistetaan. Sopimuksen palkkoja korottavan tason on puolestaan tuettava ostovoiman kehitystä ja työllisyyden vahvistumista.

Kilpailukykysopimuksessa tehdyt maksunsiirrot työnantajilta työntekijöille ovat vahvistaneet pysyvästi yritysten palkanmaksu- ja investointikykyä. Näin ollen ei ole perusteltua vaatia lisäheikennyksiä työehtoihin tai sysätä ostovoimakehitys veroalennusten varaan, SAK:n hallitus totesi maanantaina.

SAK:laiset liitot neuvottelevat omien jäsentensä puolesta, mutta painottavat yleisesti tasapuolisia ratkaisuja työmarkkinoilla. Kaikille työntekijöille on varmistettava kierroksen edetessä tasoltaan vastaavat sopimukset. Mikäli näyttää siltä, että tämä tavoite vaarantuu, ovat liitot valmiita auttamaan toisiaan yhtäläisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

SAK:n hallitus korostaa palkkaratkaisujen oikeudenmukaisuutta.

Matalapalkkaiset työt ovat useimmiten naisvaltaisia ja niitä löytyy kaikilta sektoreilta: teollisuudesta, kuljetuksesta, julkisista ja yksityisistä palveluista. Painottamalla näitä ryhmiä edistetään solidaarisuutta ja samapalkkatavoitetta SAK:n yhteisen palkkapolitiikan mukaisesti.

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta painottaa, että sopimusalakohtaisia ratkaisuja sopimuskausia pidemmistä palkkaohjelmista on käytettävä tarvittaessa varmistamaan ansiokehitys aloilla, joilla palkkojen jälkeenjääneisyys on suurta tai liukumat pienet.