LEHTIKUVA

Alati kiihtyvään ilmastokamppailuun esitetään yhä useammin piiskoja. Puhumme lihansyönnin verottamisesta tai suopeltojen viljelystä luopumisesta. Ääritapauksessa karjatilalliselle on ehdotettu sakkomaksua, jos hän raivaa lisäpeltoa karjalukunsa kasvun myötä.

Ilmastokamppailuun löytyy myös porkkanoita. Niistä Suomelle laaja-alaisin ja siten yksi vaikuttavimpia on metsätilallisen harjoittama hiilimetsänhoito ja siitä maksettava ansiotulo.

Hiilimetsänhoito mittaa kahta suuretta, hiililuku ja hiilen nieluvirta. Niille molemmille tavoitellaan korkeita ja koko ajan nousevia arvoja.

Hiililuku kertoo, paljonko omassa metsälössäsi, maakunnassasi tai kotimaassasi on metsien alkuainehiiltä tonneina, kyseisen alueen maahehtaaria kohti. Luonnonvarakeskuksen mittaukset kertovat Suomen metsäbiomassan hiililuvuksi 29,9 tonnia hiiltä hehtaarille kesän 2019 jälkeen.

Hiilen nieluvirta kertoo, paljonko kyseisen alueen keskihehtaarille tulee vuosittain alkuainehiiltä ilmakehästä. Lukemassa hiiltä imevästä metsien kasvusta on vähennetty hakkuut ja luontainen poistuma.

ILMOITUS

Hiilimetsänhoito kytkeytyy hiilipörssiin. Metsän kasvattajalle on oikein ja kohtuullista saada hiilipörssistä ansiotuloa metsälöönsä päätyneestä, vuotuisesta hiilen nieluvirrasta.

Millä tasolla metsälön saama vuotuinen hiilipörssin tilitys voisi olla? Otetaan esimerkiksi keskimääräinen suomalainen metsälö. Se on kooltaan 30,1 hehtaaria.

Luonnonvarakeskus on mitannut metsämme Hangosta Utsjoelle ulottuvilla linjoillaan 12 kertaa lähes sadan vuoden ajan. Viimeksi mittaukset on tehty vuosille 2011 ja 2015. Lähtövuonna runkopuuta oli 2 356 ja loppuvuonna 2 473 miljoonaa kuutiota.

Kasvukauden 2019 jälkeen olemme laskennallisesti tasolla 2 574 miljoonaa kuutiota. Luonnonvarakeskuksen keskiarvoja käyttäen keskimääräisellä suomalaisella metsälöllä on puuta yhteensä 2 550 kuutiota ja alkuainehiiltä vastaavasti 901 tonnia.

Keskimetsälölle tuli vuonna 2019 lisää alkuainehiiltä yhteensä 10,4 tonnia. Hiilen nieluvirta metsälön hehtaaria kohti oli 345 kiloa alkuainehiiltä vuodessa.

Hiilen virroilla on rahallinen arvonsa. Euroopan unionin päästöpörssi noteeraa sen päivittäin. Elokuun loppupuolella päästövirran hinta on 26,4 euroa hiilidioksiditonnilta. Alkuainehiiltä kohti laskettuna hinta on 96,8 euroa tonnilta. Samaa lukemaa voi käyttää hiilipörssissäkin. Jos meillä olisi hiilipörssi, sen tulos keskimetsälöllemme olisi mukiinmenevä, 1 004 euroa vuodessa.

Keskikokoista metsätilaa hoitava kokisi tuhannen euron vuotuisen nielutulon ilmastokamppailun porkkanana. Se olisi hänelle mieluisampi kuin ilmastokamppailun piiskat.

Veli Pohjonen

Kuusamo