Lehtikuva/Nicholas Kamm

Trump tuhoaa talossa ja puutarhassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi torstaina uuden lahjan fossiilisten polttoaineiden teollisuudelle päättäessään poistaa öljyn- ja kaasunporauksen metaanipäästöille asetetut rajoitukset. Trump kumosi Barack Obaman presidenttikaudella asetetut määräykset.

New York Times -lehti laskee, että torstain päätös on jo 84. ympäristönormi, jonka Trump on kumonnut tai jonka kumoamisen hän on pannut liikkeelle. Puolet näistä liittyy päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen.

Yhdysvaltain presidentillä on laajat mahdollisuudet tehdä päätöksiä asetuksilla ja hallinnollisilla määräyksillä. Niitä koskeva lainsäädäntö on monimutkaista, ja presidenttien asetusoikeuden rajoja on usein mitattu oikeudessa.

Trump on poistanut öljyn- ja kaasunporausta koskevia rajoituksia luonnonsuojelualueilla.

Näin on myös öljy- ja kaasulähteiden metaanipäästöjen tapauksessa. Trump yritti jo ensimmäisenä virkavuotenaan 2017 kumota Obaman metaanimääräykset ympäristövirasto EPA:n päätöksellä, mutta oikeus katsoi sen laittomaksi.

Trumpin ympäristöä koskevista päätöksistä globaalisti merkittävin on se, että hän toissa vuonna ilmoitti Yhdysvaltain irtautuvan Pariisin ilmastosopimuksesta.

ILMOITUS

Eroaminen voi tapahtua vasta vuonna 2020, mutta Trumpin ilmoitus oli vahva signaali siitä, mitä on tulossa. Se on antanut selkänojaa ilmastoänkyröille myös muualla maailmassa.

Päästörajoitukset pois

Trump käynnisti tässä kuussa hankkeen, jolla jäädytettäisiin autojen polttoainetehokkuutta koskevien määräysten toimeenpano. Tässäkin on kyse Obaman päätöksen kaatamisesta.

Trumpin suunnitelma asettaa liittovaltion vastakkaiselle linjalle Kalifornian osavaltion kanssa. Kalifornia on asettanut omat, tiukemmat määräyksensä autojen polttoainetehokkuudelle.

Erikoista on, että jopa autoteollisuus vastustaa Trumpin hanketta. Teollisuus ei haluaisi, että se joutuu Yhdysvaltain sisällä toimimaan kaksilla, erilaisten normien säätelemillä markkinoilla.

Kesäkuussa Trumpin miehittämä EPA esitteli korvaajan Obaman voimaloiden päästöjä koskevalle suunnitelmalle. Obaman Clean Power Act -suunnitelmassa asetettiin rajoituksia fossiilisia polttoaineita käyttävien voimaloiden sallituille hiilidioksidipäästöille.

Trumpin leirin suunnitelma on nimeltään Affordable Clean Energy Rule. Kuten jo nimessä olevasta sanasta affordable (”johon on varaa”) voi arvata, rajoituksia löysennetään niin, että hiilivoimalat saavat lisää käyttöaikaa.

Porausta luonnonmailla

Trump on poistanut öljyn- ja kaasunporausta koskevia rajoituksia luonnonsuojelualueilla ja liittovaltion mailla.

Joulukuussa 2017 Trump poisti suojelun kahdelta Utahissa sijaitsevalta alueelta. Yhteensä määräys koski yli 8 000 neliökilometriä. Bears Ears -alueesta poistui suojelun piiristä 85 prosenttia ja Grand Staircase-Escalante -alueesta puolet.

Trump on poistamassa suojelumääräyksiä myös Alaskassa, jonne suunnitelluista öljynporauksista on käyty pitkää kiistaa.

Trump aikoo sallia avomerellä tapahtuvat öljyn- ja kaasunporaukset Kalifornian edustalla, Alaskassa ja itärannikolla. Tässäkin on kyse Obaman asettamien rajoitusten kumoamisesta.

Lisäksi Trump on kumonnut avomerellä tehtäviä öljynporauksia koskevat turvallisuusmääräykset, jotka asetettiin huhtikuussa 2010 Meksikonlahdella tapahtuneen Deepwater Horizon -porauslautan onnettomuuden jälkeen.

Uhka uhanalaisille

New York Times listaa merkittäväksi muutokseksi myös Trumpin hallinnon tässä kuussa käynnistämän hankkeen, jolla heikennettäisiin uhanalaisten lajien suojelua koskevaa lakia. Öljyteollisuuden lisäksi tätä haluaa muun muassa kaivosteollisuus. Ne pitävät suojelumääräyksiä rajoituksina toiminnalleen.

Uudessa laissa tehtäisiin lajien poistaminen uhanalaisten listalta helpommaksi kuin ennen. Suojelupäätöksiä tehtäessä pitäisi ottaa huomioon niiden taloudelliset vaikutukset.

Trumpin sisäministeriö ilmoitti joulukuussa poistavansa suojeltujen listalta yli 80 prosenttia uhanalaisen marunakanan suojelemiseksi vuonna 2015 määritellyistä alueista. Öljyn- ja kaasunporaus sekä kaivostoiminta tulevat mahdollisiksi näillä kymmeneen lännen preeriaosavaltioon sijoittuvilla alueilla.