Anniina Säilynoja

Miljardiluokan tulonsiirrot palkansaajilta yrityksille on kompensoitava, liitto vaatii neuvottelukierroksen alkaessa.

Työehtosopimusneuvottelut ovat alkamassa ja liitot asettavat tavoitteitaan. Ammattiliitto Pron hallitus asetti torstaina tavoitteikseen palkkatasa-arvoa edistävät ja ostovoimaa parantavat palkankorotukset sekä kiky-talkootunneista luopumisen.

Pro valmistelee parhaillaan tulevan syksyn ja ensi kevään työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluiden tavoitteita. Liiton neuvottelukunnat määrittelevät ne toimialakohtaisesti kunkin alan neuvottelukierrokseen mennessä.

Pron hallituksen mielestä tulevien palkankorotusten on parannettava palkansaajien reaalista ostovoimaa, jolloin sillä edistetään kotimarkkinoiden toimivuutta. Palkkatasa-arvoa edistetään, kun osa palkankorotuksista maksetaan prosenttikorotuksina, ja osa euromääräisesti. Sekalinjaa noudattamalla matalampia palkkoja saadaan nostettua suhteessa enemmän ja näin osaltaan kavennettua palkkaeroja.

”Talkootöiden aika on ohi”

Liitto kysyi runsaalta 5 500 Pron jäseneltä, mitä kilpailukykysopimuksen työajanpidennyksille tulisi tehdä. Vastaus oli yksiselitteinen: kiky-talkoiden aika on ohi.

Työnantajat taas ovat määritelleet alkavan sopimuskierroksen keskeiseksi tavoitteeksi kiky-tunnit. Pron mukaan tietoisesti on vaiettu kiky-sopimuksessa työnantajilta palkansaajille siirretyt miljardiluokan kustannukset. Tulonsiirrot palkansaajilta työnantajille on kompensoitava.

ILMOITUS

– Yhteenlaskettuna sosiaalivakuutusmaksujen muutosten tuoma hyöty yrityksille on vuositasolla 1–2 miljardia ja kumulatiivisesti noin 6,5 miljardia, joten sen soisi myös näkyvän yritysten investoinneissa tuottavuuteen ja tulevaisuuteen, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Henkilöstön edustajien asemaa vahvistettava

Pron hallituksen mielestä työurien pidentämisessä keskeistä on työhyvinvointiin, tasa-arvoon ja osaamisen vahvistamiseen liittyvät asiat. Paikallisen sopimisen kehittäminen työpaikoilla edellyttää henkilöstön edustajien aseman vahvistamista.

– Tavoitteenamme on muun muassa sopia kaikilla sopimusaloilla sellaisia joustavia työaikajärjestelyjä, jotka ottavat paremmin huomioon työntekijän tarpeet esimerkiksi työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi ja työssä jaksamisen tukemiseksi, Malinen kertoo.