Lehtikuva/Jyrki Nikkilä

”Työajan lyhentämisestä, työn jakamisesta ja toimeentulon takaavasta työstä pitää keskustella nyt ennakkoluulottomasti.”

Vasemmistoliiton mielestä työajan lyhentämisestä, työn jakamisesta ja toimeentulon takaavasta työstä pitää keskustella nyt ennakkoluulottomasti. Sen sijaan palkatonta työaikaa pidentäneen ja julkisen sektorin lomarahoja leikanneen kilpailukykysopimuksen aika on vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä vääjäämättä ohi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jatkoi kesäkokoustaan keskiviikkona Kemissä.

– Kiky-sopimuksessa on alusta alkaen ollut kyse työntekijöiden palkkojen leikkaamisesta kilpailukyvyn varjolla, eikä sitä ole syytä jatkaa, vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Juho Kautto sanoo.

Vasemmistoliitto on ainoana puolueena johdonmukaisesti alusta asti vastustanut kilpailukykysopimuksen tuomia leikkauksia työntekijöille.

Kiky-sopimus on kurittanut erityisesti julkisen sektorin pienipalkkaisia, naisvaltaisia aloja. Näille aloille on edelleen vaikea löytää työvoimaa, mikä on käynyt jälleen ilmi kesälomien jälkeen, kun esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin ei löydy tarpeeksi kasvatusalan ammattilaisia.

ILMOITUS

– Kiky siirsi työnantajamaksuja palkansaajille ja tämän tuoma hyöty yrityksille on miljardeja euroja, Kautto sanoo.

Panostukset osaamiseen ja innovaatioihin ovat työn halpuuttamista huomattavasti parempi keino tuottaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskehitystä eli aitoa kilpailukykyä ja sitä kautta ihmisten hyvinvointia.

– Tämä hallitus tekee yhteistyötä eikä uhkaile pakkolaeilla. Tuemme suomalaista sopimusyhteiskuntaa ja vahvistamme luottamuksen ilmapiiriä työmarkkinoilla, lupaa Kautto.

Luontomatkailun edellytykset on taattava

Toisessa kesäkokouksen kannanotossaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmä haluaa vahvistaa metsähallituksen luontopalveluiden resursseja kaikkialla Suomessa. Puhdas ja monimuotoinen luonto on Suomen matkailuvaltti, mutta ilman rahoitusta paikallista matkailuelinkeinoa ei voida kehittää tai edes ylläpitää.

Hallitusohjelman mukaan luontomatkailun edellytyksiä parannetaan eri puolella Suomea. Silti Metsähallitus on päättänyt lakkauttaa Urho Kekkosen kansallispuiston Savukosken opastuskeskuksen.

– Savukoskea on kuritettu toden teolla ja suunnitelmien suunta on täysin väärä. Metsähallitus ei voi väistää omia velvoitteitaan. Luontopalvelut houkuttelevat matkailijoita, jotka tuovat mukanaan tuloja ja hyvinvointia, vasemmistoliiton Lapin vaalipiirin kansanedustaja Markus Mustajärvi sanoo.

Metsähallituksen luontopalveluiden edellytykset on taattava koko maassa, koska ne tuovat työtä erityisesti seuduille, missä sitä kipeimmin kaivataan. Myös luonnon monimuotoisuudesta on pidettävä huolta, sillä juuri puhdas luonto vetää puoleensa matkailijoita.

”Lohiportaat Kemijokeen”

Mustajärvi vaatii, että Kemijokeen on rakennettava lohiportaat ja jokiyhtiön on huolehdittava kalatalousvelvoitteistaan. Myös muualla Suomessa vesivoimayhtiöiden on huomioitava vaelluskalakannat toiminnassaan ja tarvittaessa rakennettava kalatiet patojen yhteyteen.

–  Alkuperäistä Kemijoen lohta ei enää ole, mutta Kemijoesta voidaan vielä tehdä lohijoki. Se edellyttää hallitukselta strategista ajattelua ja rahoitusta. Myös vesivoimayhtiöiden on hoidettava oma osuutensa rakentamalla kalaportaat patojen yhteyteen, Mustajärvi sanoo.

Rinteen hallituksen kunnianhimoiset ilmasto- ja ympäristölinjaukset ovat herättäneet kansainvälistä huomiota. Hallitusohjelmassa on esimerkiksi sovittu luonnonsuojelun määrärahoituksen nostamisesta 100 miljoonalla eurolla. Samalla hallitus on sitoutunut Metsähallituksen luontokohteiden korjausvelan vähentämiseen ja luontopalveluiden perusrahoituksen kasvattamiseen. Vasemmistoliitto haluaa varmistaa, että näin myös todella tapahtuu.

– Puhdas luonto on Suomen matkailuvaltti. Mikäli haluamme edistää ja kehittää maamme luontomatkailua, on selvää, että rahoituspohjan on oltava kunnossa, Mustajärvi toteaa.