IPS/Friday Phiri

Kyläyhteisöjen osallistaminen metsien suojeluun ja ennallistamiseen on ensiarvoisen tärkeää.

– Minulle puut edustavat rahaa ja elinkeinoa, mutta ei hiileksi polttamisen, vaan taimien kasvattamisen kautta, sambialainen pienviljelijä Jennifer Handondo sanoo. Metsäkadosta kärsivän Sambian metsien toivo on Handondon kaltaisissa maalaisissa.

Kolmen lapsen yksinhuoltajaäiti Jennifer Handondo kasvattaa perheensä tarpeisiin muun muassa maissia, jonka sato on jäänyt tavallista vähäisemmäksi kevään sadekauden epätavallisen korkeiden lämpötilojen ja vähäisten sateiden vuoksi. Puuntaimien myynti on tullut avuksi ahdinkoon.

Taimikasvatus sujuu Handondolta kuin luonnostaan jo senkin takia, että hän on aktiivinen toimija Sambian World Visionin viljelijävetoisessa metsien uusintamisprojektissa. Projektin päämääränä on puiden määrän lisäämisen kautta parantaa viljelymaan hedelmällisyyttä ja taistella metsäkatoa vastaan.

Projektin erityispiirre on yhteisöjen perinteisten johtajien aseman tunnustaminen.

– Pienviljelijänä, ja varsinkin taimien kasvattajana, olen havainnut tämän menetelmän halvaksi ja helpoksi. Meillä on paljon pusikkoa, joka ei kasva ryteikköisyytensä vuoksi. Kun karsimme niitä, näemme että pusikoista piankin kasvaa puita, joista muodostuu paljon kaivattu metsänpeitto, Handondo sanoo.

Viljelijävetoista metsiensuojelua

Sambiasta 66 prosenttia on metsien peitossa. 49,9 miljoonalla hehtaarilla kasvaa ainakin 220 eri puulajia, mutta metsien häviäminen uhkaa hävittää tämän luonnon moninaisuuden. Metsää kaadetaan 250 000–300 000 hehtaaria vuodessa.

ILMOITUS

Sambian ympäristövirasto listaa metsäkadolle lukuisia syitä: puiden piittaamaton kaataminen polttopuuksi ja rakennustarvikkeiksi, hiilenpoltto, laajojen metsäalueiden raivaaminen maanviljelykselle, kaupungistuminen ja uudet asuinalueet.

Paikalliset kyläyhteisöt kuluttavat metsiä polttopuuna, mutta juuri kyläyhteisöjen osallistaminen metsien suojeluun ja ennallistamiseen on ensiarvoisen tärkeää. Muuallakin maailmassa on havaittu, että metsäkadot vähenevät, kun paikallisten yhteisöjen oikeus maahan ja metsiin tunnustetaan.

Sambian viljelijävetoisen metsien uusintamisprojektin erityispiirre on yhteisöjen perinteisten johtajien aseman tunnustaminen. Perinteiset johtajat puolestaan sopivat äskettäisessä kokouksessaan Sambiassa, että heidän valta-alueillaan aletaan toteuttaa metsien uusintamista. Päälliköt tosin toivoivat vielä lisää valtuuksia – toistaiseksi he voivat vain vinkata viranomaisille, jos havaitsevat laitonta hiilenpolttoa tai tahallisia metsäpalojen sytyttämisiä.

Englanninkielinen versio