Lehtikuva/Alex Edelman

Yhdysvaltain demokraattinen puolue etsii suuntaa presidentinvaalitappion ja kongressivaaleissa saavutetun niukan voiton jälkeen.

Yhdysvaltojen suurimman vasemmistolaisen lehden Jacobinin toimittaja Luke Savage uskoo, että vuoden 2016 tappio kyseenalaisti demokraattisen puolueen johdon perusoletukset siitä, miten vaaleissa taistellaan ja miten ne voitetaan. Hänestä kuitenkin vaikuttaa siltä, että melko harvat demokraattien riveissä ovat oppineet tappiosta.

– Monet puolue-eliittiä edustavat kieltäytyvät näkemästä tappion syitä. Uskon, että tämän vuoksi huomiota on haluttu keskittää niin paljon väitteisiin venäläisten puuttumisesta vaaleihin – syyllinen ulkovalta vapauttaa tehokkaasti puolueen johtajat siitä, että heidän strategiansa epäonnistui.

Ensimmäiset väittelyt ovat osoittaneet puolueen tavoitteiden ja retoriikan muuttuneen. Clintonien edustama poliittiseen keskustaan hakeutuva, ideologisuutta häivyttävä 1990-luvun politiikka näyttää vetävän viimeisiä hengenvetojaan. Nyt ehdokas toisensa perään nostaa esiin eriarvoisuuden terveydenhuollosta verotukseen, ilmastonmuutoksen torjumisen ja siirtolaisten oikeudet.

Tästä esimerkkinä on perinteistä poliittista keskustaa edustavan Joe Bidenin takertelu linjansa kanssa väiteltäessä terveydenhuollosta. Samoin se, miten aiemmin ”maltillisena” pidetty Kamala Harris on alkanut nostaa puolueen vasemman laidan tavoitteita.

Lehtikuva/Stephen Maturen

– Tällä hetkellä nousussa on kiinnostava dynamiikka, jossa demokraattisen puolueen johtajat yrittävät esittää, ettei juuri mitään muutosta olisi tapahtunut, kun puolueen ruohonjuuritaso näyttää ankkuroituneen vasemmalle, toteaa Savage.

ILMOITUS

Virheiden toistamisen vaara

Yhdysvaltalaisaktivisti Shana Eastin mielestä ristiriita esivaaleissa käytettävässä retoriikassa on jo selkeästi näkyvissä. East oli perustamassa Bernie Sandersin Illinois for Bernie -kampanjaa viime vaaleissa ja nyt uudelleen. East haluaa puolueelle ehdokkaan, joka ei vain käytä vasemmistolaisia tavoitteita hyväkseen kerätäkseen ääniä ja siirtyäkseen heti vaalien jälkeen poliittiseen keskustaan.

– Ehdokkaat puhuvat terveydenhuollosta kaikille, maksuttomasta koulutuksesta ja Green New Dealistä vaalikiertueilla ja väittelyissä. Kun heiltä kysytään tarkemmin näiden tavoitteiden toteuttamisesta, he kuitenkin perääntyvät.

Jarno Mela

Myös Savage uskoo entisten virheiden toistumisen olevan mahdollista tulevissa vaaleissa, mikäli puolue ei valitse presidentinvaaleihin ehdokasta, joka ajaa rohkeaa, muutosta tavoittelevaa ohjelmaa, joka syventäisi demokratiaa ja haastaisi harvainvaltaa.

Ensimmäisissä väittelyissä keskeisiä olivat useat Bernie Sandersin jo 2016 esivaaleissa nostamat teemat.

Sandersin silloinen kampanja sai monet ruohonjuuritason toimijat aktivoitumaan. Useat ryhmät jatkoivat uudistustyötä ajamalla viime syksyn välivaaleissa samoja teemoja ehdokkaiden kampanjoissa. Joitakin vuosia sitten iloittiin yhdestä sosialistista Seattlen kaupunginvaltuustossa, nyt Yhdysvalloissa on jo useampi julkisosialisti kongressiedustaja.

Puoluejohto haraa vastaan

Demokraattisen puolueen kannattajakunta on nuorentunut, ja se on taustaltaan monimuotoisempaa, arvoliberaalimpaa ja naisvaltaisempaa kuin aikaisemmin. East kertoo tapauksista, joissa edistykselliset ehdokkaat ovat vastoin kaikkia odotuksia voittaneet. Yksi esimerkki on tänä vuonna pidetyt Chicagon paikallisvaalit, joissa kuusi Democratic Socialists of America -järjestön jäsentä valittiin kaupunginvaltuustoon ja sinne perustettiin sosialistinen ryhmä.

– Olemme nähneet, kuinka niin sanotut edistykselliset ehdokkaat ovat lähteneet ehdolle. Heistä monet ovat tavallisia ihmisiä, jotka ovat ensi kertaa mukana politiikassa. Vaikka käytännön äänestysmahdollisuuksien riistäminen ja apatia ovat korkealla, poliittinen sitoutuminen paikallistasolla on kasvussa.

Vaikka väittelyissä keskiöön ovat selvästi enemmän nousseet vasemmistolaiset tavoitteet, ei puolueen johdossa riemuita käännöksestä vasemmalle. Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ilmaisi huolensa puolueen ajautumisesta vasemmalle toukokuun lopussa julkaisemassaan lausunnossa, jossa hän kehotti demokraatteja pysymään poliittisessa keskustassa ja välttämään vasemmalle kääntymistä.

Sandersin vuoden 2016 kampanja sai monia ruohonjuuritason toimijoita aktivoitumaan.

Pelosi sanoi olevansa huolissaan uusien maltillisten äänestäjien vieraannuttamisesta, mikäli puolue ajautuu liian vasemmalle. Hänestä demokraattien tulisi nyt ottaa haltuunsa poliittinen keskusta ja valtavirta. Tämän lisäksi lausunnossa pelättiin sitä, ettei Donald Trump kunnioittaisi vaalien tulosta mikäli kokisi niukan tappion.

Kamppailu puoleen linjasta

Pew Research Centerin tänä vuonna tekemän tutkimuksen mukaan miltei puolet eli 46 prosenttia demokraattien kannattajista kuvailee poliittisia näkemyksiään liberaaleiksi, mikä on suurin tapahtunut muutos.

Tutkimuksen mukaan niin sanottuja maltillisia on 39 prosenttia demokraattien kannattajista ja konservatiiveja vain 14 prosenttia.

Demokraatit ovat tutkimuksen mukaan entistä lähempänä toisiaan arvokysymyksissä kuten maahanmuutossa, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksissa sekä etnisten ryhmien välisessä tasa-arvossa.

Esivaalit määrittävät sitä, mitkä asiat tulevat olemaan keskeisiä ensi vuoden presidentinvaaleissa.

Pelosi ja muut puolueen pitkäaikaista johtoa edustavat uskovat demokraattipuolueella olevan eniten voitettavaa poliittisessa keskustassa, näyttämällä maltilliselta Donald Trumpin edustaman ailahtelevan politiikan rinnalla.

Lehtikuva/Tom Brenner

Puolueen uudistumista edustavat, vasemmalla olevat uudet johtohahmot sen sijaan uskovat eniten voitettavaa olevan vasemmalla, eriarvoisuutta ylläpitävää järjestelmää haastamalla.

Shana Eastin mukaan amerikkalaisten kohtaamat ongelmat ovat monikerroksisia ja toisiinsa kytköksissä. Hän toivoo, että demokraattipuolueen presidenttiehdokkaalla on suunnitelma siitä, miten alkaa korjata nykyisen järjestelmän ongelmia eikä vain sen oireita.

– Poor People’s -kampanja julkisti kesällä kongressille moraalisen budjetin, jolla kohennettaisiin 140 miljoonan köyhyydessä elävän ihmisen elämää. Heitä on yli 43 prosenttia Yhdysvaltain asukasluvusta. Budjetti on myös esitelty ehdokkaille Poor People’s -kampanjan järjestämässä foorumissa. Nähtäväksi jää, ottavatko ehdokkaat budjetissa olevia ehdotuksia mukaan kampanjoihinsa, sanoo Shana East.

Trump on vain oire

Jacobin-lehden Luke Savage uskoo, että mikäli puolueen vasen siipi onnistuu esivaaleissa, nousevat etualalle uudistukset, eikä vain Donald Trump.

Savagen mielestä maltilliset ja poliittiseen keskustaan kuuluvat pyrkivät keskittymään Trumpiin, sillä se vie huomion pois epäoikeudenmukaisesta järjestelmästä, jonka nämä haluavat säilyttää. Mikäli kaikkeen pahaan on syyllinen vuonna 2016 valittu henkilö, ei tarvita muuta kuin tämän pahan voittaminen vaaleissa.

– On selvää, ettei tämä riitä. Trump on oire syvistä ja pysyvistä ongelmista sekä epäoikeudenmukaisuudesta amerikkalaisessa yhteiskunnassa, ongelmista jotka jatkuvat hänen jätettyään presidentin viran.

– Mikäli Bernie Sanders valitaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi, uskon Yhdysvaltain sekä republikaanisen että demokraattisen eliitin panikoivan ja keskittyvän vaaleissa siihen uhkaan, jota demokraattinen sosialismi heidän mielestään edustaa Yhdysvalloille. Tämä voi olla paras mahdollisuus voittaa Trump. Jonkun muun demokraattiehdokkaan kanssa huomio todennäköisesti keskittyisi taas Trumpiin.

Demokraattien presidenttiehdokkuutta on tällä hetkellä tavoittelemassa 23 henkilöä. Esivaalit alkavat ensi vuoden helmikuussa. Puolueen presidenttiehdokas vahvistetaan heinäkuussa 2020 Milwaukeessa pidettävässä puoluekokouksessa.