Lauri Hannus

Länsi-Savo-lehdessä uutisoitiin 14.8. jätelietteen jalostamisesta uusiokäyttöön Mikkelissä. Sitä lukiessani tuli mieleeni KU:ssa 8.8. havaitsemani rovaniemeläisen Erkki Raudaskosken mainio yleisönosastokirjoitus ”Puusta saadaan kaasuttamalla energiaa”, jossa hän nopeasti kansanomaistaa jo käyttöönotetun märän puun jatkojalostamisen 30 prosenttia suuremman energian tuoton verrattuna polttamiseen. Kysymyksessä on pyrolyysireaktori, jossa korkeassa lämpötilassa vedestä irtoava vety saadaan energiaksi.

Tarkoitukseni on esittää kyseisen menetelmän käyttöönotto myös Mikkelin-laitoksessa, koska paikallisesti tuoretta sekapuuta alueellamme on tiettävästi runsaasti. Löytyykö alan taitavaa yritystä tähän kimppaan, jossa myös jäteveden kiinteä jäte voitaisiin uusiokäyttää monipuolisemmin?

Osmo Rantanen

Mikkeli