All Over Press/Ari Lahti

Julkilausumassaan kirkonjohtajat vaativat noudattamaan palautuskieltoa turvattomille alueille.

Suomen kirkonjohtajat antoivat poikkeuksellisen yhteisen julkilausuman, jossa he puolustavat turvapaikanhakijoiden oikeuksia. He vaativat Suomea noudattamaan lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin kirjattua ehdotonta palautuskieltoa.

Ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu, vetoomus muistuttaa.

”Olemme kirkoissamme seuranneet huolestuneina useiden turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia turvattomille alueille ja mahdollisesti jopa kuolemanvaaraan. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet saattavat joutua jättämään perheensä Suomeen, keskeyttämään hyvin alkaneen työnsä tai opiskelunsa. Monet pelkäävät palata kotimaahansa ja elävät jatkuvassa pelossa ja epävarmuudessa.”

Yhteiskunnan ja sen viranhaltijoiden vastuullisena tehtävänä on suojella ihmisarvoista elämää

Historian kauheuksia on muisteltava,
jotta ne eivät toistuisi

Kirkonjohtajat korostavat, että yhteiskunnan ja sen viranhaltijoiden vastuullisena tehtävänä on suojella ihmisarvoista elämää ja turvata sen edellytykset.

ILMOITUS

Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki muistuttaa pääkirjoituksessaan toisen maailmansodan aikaisista tapahtumista. Tuolloin Suomi luovutti ihmisiä Gestapolle.

”Nämä historian kauheudet toistuvat Suomessakin vuonna 2019. Palautamme täältä turvaa hakeneita ihmisiä takaisin turvattomille alueille, joissa heitä uhkaavat vaino, kidutus ja jopa kuolema.”

Uskonnonvapaus kuuluu kaikille

Kirkonjohtajat korostavat, että uskonnon tai vakaumuksen vapaus kuuluu kaikille. Turvapaikanhakijoihin, jotka ovat jättäneet aiemman uskontonsa ja kääntyneet kristityiksi, kohdistuu monilla alueilla todellinen uhka.

Vakaumuksen aitoutta on vaikea arvioida ilman riittävää uskonnollista ja kulttuurista asiantuntemusta.

Uskonnon lukutaito on oma osaamisalueensa, mutta nyt uskonnollisen vakaumuksen aitoutta arvioivat virkamiehet, joilla tätä koulutukseen perustuvaa osaamisaluetta ei ole.

Julkilausuman ovat allekirjoittaneet muun muassa Suomen evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, pastori Mari-Anna Auvinen.