Lehtikuva/Justin Sullivan

Sanders lupaa luoda 20 miljoonaa uutta työpaikkaa ohjelmalla, joka maksaisi itsensä takaisin 15 vuodessa.

Yhdysvaltain demokraattisen puolueen presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Bernie Sanders julkisti torstaina ilmasto-ohjelmansa.

Sandersin mukaan hänen Green New Deal -ohjelmansa siirtäisi Yhdysvallat kymmenen vuoden aikana sataprosenttisesti uusiutuvan energian varaan ja loisi 20 miljoonaa uutta työpaikkaa.

Sanders sanoi, että ”kun olemme Valkoisessa talossa” käynnistetään mobilisaatio, jossa ilmastonmuutos, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo otetaan huomioon kaikilla politiikan osa-alueilla.

Sanders korostaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa siirtymässä.

Sanders totesi nettisivuillaan, että valtava määrä todistusaineistoa kertoo ilmastokriisin vakavuudesta ja nopeiden, rohkeiden toimien tarpeellisuudesta.

Suuri investointi-ohjelma

Sandersin ohjelmassa tavoitellaan sataprosenttisesti uusiutuvan energian käyttämistä sähköntuotannossa ja liikenteessä vuoteen 2030 mennessä. Talouden on määrä olla kokonaan hiilivapaa viimeistään vuonna 2050.

ILMOITUS

Ohjelma esittää 16 300 miljardin dollarin (14 700 miljardin) euron investointeja 20 miljoonan työpaikan luomiseen, kestävän infrastruktuurin kehittämiseen sekä haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen tukemiseen.

Sanders haluaa Yhdysvaltain liittyvän takaisin Pariisin ilmastosopimukseen ja 200 miljardin dollarin sijoittamista kansainväliseen ilmastorahastoon (Green Climate Fund).

Sanders kieltäisi vesisärötysmenetelmällä tapahtuvan öljyn ja maakaasun tuotannon, hiilen avolouhokset kukkuloilla sekä fossiilisten polttoaineiden viennin ja tuonnin.

Fossiilisten polttoaineiden teollisuus pitäisi ohjelman mukaan asettaa syytteeseen aiheuttamastaan vahingosta.

Fossiiliteollisuuden palveluksessa oleville työntekijöille pitäisi varmistaa reilu ja oikeudenmukainen siirtyminen muihin tehtäviin.

Maksaisi itsensä takaisin

Sandersin kampanjan mukaan ohjelma maksaisi itsensä takaisin 15 vuodessa. Hyöty koituisi muun muassa fossiiliteollisuudelta perittävistä saastuttamismaksuista sekä fossiilisille polttoaineille maksettavien tukiaisten lopettamisesta.

Säästöä koituisi kampanjan mukaan myös siitä, että lopetettaisiin globaalin öljyriippuvuuden ylläpitämiseen käytettävät sotilasmenot. Tuloja saataiisin korottamalla varakkaimpien amerikkalaisten veroja.

Food & Water Action kampanjaryhmän johtajan Wenonah Hauterin mukaan ohjelman tärkein kohta on vesisärötyksen lopettaminen. Jokaisen vakavasti otettavan ilmasto-ohjelman tulee Hauterin mukaan lähteä vesisärötyksen lopettamisesta sekä uusista fossiilisen energian tuotantohankkeista luopumisesta.