Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti täydennyksen budjettiehdotukseensa, mutta valtiovarainministeriö ei ehtinyt enää käsitellä sitä. Tämän vuoksi OKM:n budjettiehdotuksen sisällössä on suuria eroja valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen.

Tämä käy ilmi valtiovarainministeriön julkaisemasta budjettiesityksestä sekä valtioneuvoston kanslian sivuilla julkaistusta opetus- ja kulttuuriministeriön VM:lle lähettämästä ehdotuksesta.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tärkeä tehtävä on vahvistaa yhteiskunnan sivistysperustaa ja rakentaa edellytykset osaamisen, luovuuden ja osallisuuden vahvistamiselle yhteiskunnassa, OKM:n selvitysosassa kirjoitettiin.

Tätä kohtaa ei VM:n esityksessä ole. Opetusministeriössä pidettiin myös Suomen eriarvoistumiskehitystä yhtenä asiana, joka muuttaa yhteiskuntaa ja vaikuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tavoitteisiin ja toimintaan. OKM siis lisäsi tämän vasta uuteen ehdotukseensa.

VM kaupallistaa innovaatiot

Mielenkiintoinen on myös selvitysosan kohta, jossa listataan hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita. Opetus- ja kulttuuriministeriö listasi niitä aluksi vain neljä, mutta lisäsi uuteen versioon kaksi lisää.

ILMOITUS

– Taidetta ja kulttuuria tehdään, tuotetaan ja hyödynnetään monipuolisesti ja huolehditaan monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

– Aktiivinen kansalaisuus ja elämäntapa vahvistuvat.

Muutoksen koki myös tieteen tasoa ja vaikuttavuutta koskeva tavoite, kun OKM päivitti ehdotustaan.

– Tieteen taso ja vaikuttavuus paranevat ja tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan edellytykset vahvistuvat, OKM kirjoitti.

– Tieteen taso, vaikuttavuus ja innovaatioiden kaupallistettavuus paranevat, kohta kuuluu VM:n esityksessä.

Toiseen vaikuttavuustavoitekohtaan OKM lisäsi yhdenvertaisuuden ja luottamuksen.

– Yhteiskunnallinen tasa-arvo, avoimuus ja vakaus lisääntyvät, VM:n budjettiesityksessä kirjoitetaan.

– Yhteiskunnallinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus, luottamus, avoimuus ja vakaus lisääntyvät, kuuluu kohta OKM:n sivuilla olevassa esityksessä.

OKM:n mukaan se edistää ”kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista yhdenvertaisen, tasa-arvoisen, osaavan ja ekologisesti kestävän Suomen kehittämisessä”. Ekologisuuden OKM lisäsi vasta täydennettyyn ehdotukseensa.

Syyskuussa budjettiriihi

Kuten monta kertaa on todettu, on valtiovarainministeriön budjettiesitys nimensä mukaisesta vasta esitys. Lopullisesti hallitus päättää ensi vuoden rahoista syyskuun budjettiriihessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ala on valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön jälkeen kolmanneksi suurin hallinnonala. Sen menot ovat arvioilta noin 6,6 miljardia euroa.

Päivitys aiheeseen

Juttu korjattu ja muokattu 22.8. klo 7.46. Jutussa väitettiin aiemmin virheellisesti, että valtiovarainministeriö olisi muuttanut OKM:n budjettiehdotusta. Näin ei ollut, vaan opetus- ja kulttuuriministeriö oli itse tehnyt kaikki muutokset. OKM:n sivuilla oleva versio on sellainen, jota VM ei ehtinyt vielä käsitellä. Jutusta on poistettu kaikki kohdat, joissa VM:n syytettiin tehneen muutokset.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!