Jyty

Kiky-tuntien jatko ilman korvausta ei kelpaa liitolle.

STTK:lainen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto (Jyty) ei puheenjohtajansa Maija Pihlajamäen mukaan hyväksy työnantajapuolen vaatimusta ”äärimaltillisesta palkkalinjasta” syksyn neuvottelukierroksella.

– Vientialojen sopimuksista neuvottelut alkavat ensi viikolla työnantajan Teknologiateollisuuden ja työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton johdolla. Jytyn sopimusaloilla seurataan neuvotteluja suurella mielenkiinnolla. Suuresti epäilen naisvaltaisten alojen palkkatasa-arvonäkökulman jäävän sivurooliin, jos sopimuskierrosta yritetään viedä laajemmalti vientiteollisuuden palkkamallin mukaisesti, sanoo Pihlajamäki.

Nykyistä sopimusta tehtäessä vuoden 2018 alkupuolella päätettiin pidempiaikaisen palkkaselvityksen tekemisestä, johon sisältyy muun muassa mies- ja naisvaltaisten sektoreiden ansiokehitys niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Koska julkinen sektori on vahvasti naisvaltainen, juuri sen kilpailukykyinen palkkaus on olennainen edellytys tasa-arvoisen ja sukupuolineutraalin palkkauksen aikaansaamisessa, korostaa Pihlajamäki.

Jytyn sopimuspöydällä on tällä kertaa pitkälti toistakymmentä sopimusta niin kunta- kuin yksityissektorilla. Sopimuksiin tulee sisältyä matalapalkkaerä sekä naispalkkaohjelma, Pihlajamäki painottaa. Palkankorotusmalli on tällä hetkellä vielä pääosin auki.

– Pelkästään prosenttiperusteinen korotus ei ole kuitenkaan Jytyn hyväksyttävissä. Naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla prosenttikorotukset vain lisäävät jo muutenkin kasvamaan päin olleita palkkaeroja.

Jyty ja muut kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat lisäksi ilmoittaneet, että kiky-sopimukseen kuulunutta työajan 24 tunnin vuosittaista pidennystä ilman korvausta ei tule jatkaa.