Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Työllisten määrä jopa aleni hieman heinäkuussa.

Työttömyys väheni heinäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, mutta työllisyysaste on polkenut paikoillaan koko kuluvan vuoden. Kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu työllisyysaste nousi 72,4 prosenttiin viime joulukuussa ja on pysynyt samana jo yli puoli vuotta. Työttömyysasteen trendi on pysynyt 6,6 prosentissa tammikuusta lähtien.

Työllisten määrä jopa aleni heinäkuussa noin 3 000 henkilöllä vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Rinteen hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin, mikä edellyttää 60 000 lisätyöllistä.

Työllisyysasteen jämähtäminen näyttää johtuvan ainakin osaksi kohtaanto-ongelmasta, jonka lievittämiseen hallitusohjelmassakin viitataan. Uusien avoimien työpaikkojen määrä työ- ja elinkeinotoimistoissa lisääntyi noin 5 000:lla vuoden takaiseen verrattuna, mutta työllisyys ei parantunut.

Työttömien työnhakijoiden määrä työ- ja elinkeinokeskuksissa väheni 15 000:lla vuoden takaisesta. Työttömiä oli 269 000. Yli vuoden työttömänä olleita oli 65 000, missä vähennystä edelliseen vuoteen oli 15 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli heinäkuussa 9,3 prosenttia. Se oli käytännössä sama kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,0 prosenttia.