All Over Press/Ismo Pekkarinen

Hallitus kumoaa aktiivimallin budjettiriihessä

Hallitusohjelmassa mainitaan, että aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan, kun ensin on päätetty työllisyyteen vastaavasti vaikuttavista toimista. Tähän mennessä mallin työllisyysvaikutuksia on pidetty vaatimattomina. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen lausunto aktiivimallin työllisyysvaikutuksista on luvattu kuitenkin vasta lokakuussa.

Hallitus kuitenkin nuijinee aktiivimallin purun 17.–18.9. käytävässä budjettiriihessä. Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) on ehdottanut, että tutkimustuloksia työllisyysvaikutuksista tulisi odottaa vuodenvaihteeseen asti.

– Edunsaajan kannalta lienee selkeintä, että aktiivimalli puretaan vuoden 2020 alusta lähtien, eikä odoteta aktiivimallin mahdollisten työllisyysvaikutusten arviointia, sosiaali- ja terveysministeri Anna-Kaisa Pekosen eritysavustaja Jiri Sironen toteaa.

Aktiivimallin kumoaminen vaatii lakimuutoksen.

Työttömyys väheni mutta hakemusmäärät kasvoivat.

Aktiivimalli on lisännyt työttömyyskassoissa tehtyjen päätösten lukumäärää huomattavasti.

– Päätösten lukumäärä nousi 40 prosenttia työttömyyden vähenemisestä ja hakemusmäärien laskusta huolimatta, toiminnanjohtaja Nina Jussila Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:stä toteaa.

TYJ on 26:n ansiosidonnaista työttömyysturvaa maksavan työttömyyskassan edunvalvonta- ja koulutusjärjestö sekä yhteistoimintaelin.

Työmäärän lisääntyminen johtuu siitä, että jokaiselle ansiosidonnaisen työttömyysturvan hakijalle on tehtävä erillinen päätös joka kolmas viikko.

Jussila toteaa, ettei aktiivimallin työllistävää vaikutusta ole huomattu työttömyyskassoissa.

– Päinvastoin aktiivimalli on ollut kassoille hyvin työläs.

Hallituksen viimeviikkoisen esityksen mukaan aktiivimalli kumottaisiin vuoden 2020 alusta. Jussila kertoo, että työttömyyskassoilla on valmiudet purkaa aktiivimallin takia tehdyt järjestelmämuutokset vaikka heti. Samalla kassojen työmäärä palautuisi aktiivimallia edeltäneelle tasolle.

Hakemusten määrä on laskenut

Jussilan mukaan ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien hakijoiden määrä on laskenut viime vuosina reippaasti.

– Hakemusten määrän lasku ei kuitenkaan ole näkynyt työmarkkinatuen puolella, Jussila kertoo.

Työmarkkinatukea anotaan Kelalta, ansiosidonnaista työttömyysetuutta työttömyyskassalta, jonka jäseneksi hakijan on pitänyt etukäteen liittyä.

Jussila arvioi, että ansioturvan saajat ovat ajallisesti lähempänä työelämää ja siksi työllistyvät nopeammin kuin työmarkkinatukea saavat.

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa ensi vuodelle työttömyysturvaan 2,22 miljardia euroa, joka on 148 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden budjetissa. Ministeriö luottaa laskelmissaan kasvavaan työllisyyteen.

Jussila ehdottaa malttia myönteisiin työllisyysodotuksiin.

– Esityksessä on ennakoitu työllisyydelle suotuisaa kehitystä, eikä vastakkaista näyttöä vielä ole. Voisi kuitenkin olla aika varovainen työttömyysturvan vähentämisen suhteen, Jussila toteaa.

Ansiosidonnaisten työttömyysetuushakemusten määrä on muutamissa työttömyyskassoissa kääntynyt nousuun viime vuoden hyvästä työllisyyskehityksestä huolimatta.

Hallitus kumoaa aktiivimallin budjettiriihessä

Hallitusohjelmassa mainitaan, että aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan, kun ensin on päätetty työllisyyteen vastaavasti vaikuttavista toimista. Tähän mennessä mallin työllisyysvaikutuksia on pidetty vaatimattomina. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen lausunto aktiivimallin työllisyysvaikutuksista on luvattu kuitenkin vasta lokakuussa.

Hallitus kuitenkin nuijinee aktiivimallin purun 17.–18.9. käytävässä budjettiriihessä. Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) on ehdottanut, että tutkimustuloksia työllisyysvaikutuksista tulisi odottaa vuodenvaihteeseen asti.

– Edunsaajan kannalta lienee selkeintä, että aktiivimalli puretaan vuoden 2020 alusta lähtien, eikä odoteta aktiivimallin mahdollisten työllisyysvaikutusten arviointia, sosiaali- ja terveysministeri Anna-Kaisa Pekosen eritysavustaja Jiri Sironen toteaa.

Aktiivimallin kumoaminen vaatii lakimuutoksen.