Hannah Wallace Bowman/Lääkärit ilman rajoja

Suomi EU:n puheenjohtajana on keskeisessä roolissa ratkaisua etsittäessä.

Lääkärit ilman rajoja ja Sos Mediterranee ovat esittäneet virallisen pyynnön maltalaisille ja italialaisille viranomaisille koordinoida ja tukea turvallisen sataman löytämistä. Suomi voi EU:n puheenjohtajana auttaa nopean ratkaisun löytämisessä.

Neljän peräkkäisen etsintä- ja pelastusoperaatiopäivän jälkeen Ocean Viking -pelastusaluksessa on 356 haavoittuvassa asemassa olevaa miestä, naista ja lasta. Lapsia on yhteensä 103, ja vain 11:llä heistä on huoltaja mukana.

– Selviytyjillä on näkyviä merkkejä fyysisestä ja psyykkisestä väkivallasta Libyassa. He ovat kertoneet tulleensa kidutetuiksi sähköiskuilla, aseilla ja kepeillä, tai poltetuiksi sulaneella muovilla, kertoo toiminnanjohtaja Linda Konate Lääkärit ilman rajoja -järjestön Suomen toimistosta.

Suomen EU:n puheenjohtajana tulisi ottaa vastuuta turvallisen sataman löytämisestä Välimerestä pelastetuille.

– Pyydämme nyt viipymättä turvallista satamaa näille haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. He ovat kärsineet tarpeeksi. Suomella on EU-puheenjohtajana keskeinen rooli ratkaisun löytymisessä.

Libyaan ei palauteta ketään

Libyan meripelastusta koordinoivaan keskukseen otettiin yhteyttä toistuvasti neljän pelastusoperaation aikana. Keskus ei vastannut yhteenkään hälytykseen. Ainoa Libyan viranomaisilta saatu viesti oli pyyntö tuoda selviytyjät takaisin Libyaan.

ILMOITUS

– Lääkärit ilman rajoja ja Sos Mediterranee eivät aio palauttaa selviytyjiä Libyaan, se olisi vastoin kansainvälisiä sopimuksia. Ketään ei pidä palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu, Linda Konate sanoo.

Libyan viranomaiset eivät ole osoittaneet kansainvälisten säädösten vaatimuksia täyttävää vaihtoehtoista satamaa. Koska turvallista satamaa ei ole osoitettu, Ocean Viking suuntaa nyt pohjoiseen. Apua turvallisen sataman löytämiseen on nyt pyydetty Italian ja Maltan viranomaisilta.

Lääkärit ilman rajoja ja Sos Mediterranee odottavat eurooppalaisten viranomaisten määräävän viivytyksettä turvallisen sataman maihinnousuun kaikille Ocean Viking -aluksella oleville ihmisille.