Lehtikuva/Metsähallitus

Runsaasti ruokaa ja suotuisat säät menestymisen takaajina.

Metsähallituksen Luontopalvelujen ja vapaaehtoisten kesällä tekemissä maakotkan pesätarkastuksissa havaittiin noin 380 asuttua maakotkareviiriä. Oulujoen pohjoispuolella pesintätulos oli erinomainen, etelämpänä normaali.

Maakotkan pesätarkastuksissa onnistuneita pesintöjä löytyi 161. Onnistuneet pesinnät tuottivat kaikkiaan 205 rengastusikäistä poikasta. Pesintätuloksen vaihtelu on maakotkalla normaalia, ja peräkkäisten vuosien välillä voi olla suuriakin eroja. Viime vuonna onnistuneita pesintöjä todettiin 92 ja kuoriutuneita poikasia 108.

Tänä vuonna maakotkien ravintotilanne oli hyvä, sillä kanalintuja ja jäniksiä oli viime vuotta enemmän. Lisäksi keväällä vallitsivat suotuisat säät pesinnän kannalta. Uusia maakotkareviirejä löydettiin kahdeksan.

Oulujoen pohjoispuolella maakotkan pesintätulos oli erinomainen, etelämpänä normaali.

Yleisövihjeiden perusteella uusia pesiä löytyi niin ikään kahdeksan, osa vanhoilta reviireiltä, osa kokonaan uusilta. Metsähallitus maksaa maakotkan pesän ilmoittajalle aiemmin tuntemattomasta pesästä 99 euron löytöpalkkion.

Suomesta tunnetaan 552 maakotkareviiriä, joista asuttuina viimeisen viiden vuoden aikana on ollut noin 450. Tunnetuista reviireistä noin 90 prosenttia on poronhoitoalueella.

Maakotkan pesätarkastuksesta ja maakotkan porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen reviiriperusteisen korvausjärjestelmän vaatimista töistä vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Tänä vuonna Metsähallitus tarkasti helikopterilla lähes kaikki poronhoitoalueen maakotkan pesät.