LEHTIKUVA

Kelan tutkimusyksikön päällikkö pitää soten kynnyskysymyksenä hoitoon pääsyä.

Kelan tutkimusyksikön päällikkö Hennamari Mikkola nostaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tärkeimmäksi ratkaistavaksi kysymykseksi hoitoon pääsyn ja tarkentaa, että kysymys on hoidon piiriin pääsystä.

– Nykyisin terveydenhuolto toimii moniammatillisissa tiimeissä, joten kysymys ei ole vain lääkäriin pääsystä. Politiikassa asia on helppo yksinkertaistaa lääkärien määräksi. Itse panostaisin laajemmin hoitoon pääsyyn, Mikkola sanoo KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön internet-sivuilla.

Hän painottaa, että perusterveydenhuoltoa koskeva tutkimus on ollut liian vähäistä, vaikka tutkimustietoa tulevan sote-ratkaisun taustaksi kertyykin koko ajan.

Lääkäritkään eivät aina ole budjettitietoisia.

Tietoa kerätään

Mikkolan peräänkuuluttamaa perusterveydenhuollon vaikuttavuustietoa kerätään parhaillaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kartuttamalla tilastoa muun muassa hoitoon pääsystä.

Siellä seurataan sitä, miten raha vaikuttaa terveydenhuoltojärjestelmän toimintaan, sen julkisiin ja yksityisiin toimijoihin ja asiakkaisiin. Mikkola luonnehtii, että raha on jossakin mitassa määräävä tekijä, ja huomauttaa, että eri kannusteet voivat olla myös ristiriitaisia.

ILMOITUS

– Lääkäritkään eivät aina ole budjettitietoisia vaan haluavat parasta mahdollista hoitoa. Hoidon vaikuttavuudesta ei kuitenkaan aina ole tietoa.

Ei juuri vertailla

Esimerkin Mikkola antaa Kelan julkaisemasta hammaslääkäripalveluiden hintavertailusta. Sitä on käytetty hyvin vähän.

– Kun ostamme kulutustavaroita tai vaikkapa asuntoa, teemme hintavertailuja, mutta kun hammas särkee, vertailu ei kiinnosta. Vain se, mihin pääsen nopeasti hoitoon.

Viitehintajärjestelmäkään ei ole erityisesti lisännyt kilpailua. Muutama toimija hallitsee huomattavaa osaa Suomen lääkemarkkinoista.