Lehtikuva/Handout

Suojelun tarve arvioidaan normaalissa menettelyssä.

Hallitus vahvisti torstaina EU-ministerivaliokunnan heinäkuussa tekemän linjauksen enintään viiden Välimereltä pelastetun turvapaikanhakijan vastaanottamisesta Maltalta sisäisinä siirtoina vuoden loppuun mennessä. Pyynnön turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta teki Euroopan komissio.

Alan Kurdi -alukselle sekä Maltan asevoimien alukselle pelastettujen turvapaikanhakijoiden hakemukset käsitellään Suomessa normaalissa turvapaikkamenettelyssä. Kansainvälisen suojelun tarve arvioidaan jokaisen hakijan kohdalla yksilöllisesti. Suurin osa pelastetuista turvapaikanhakijoista on lähtöisin Sudanista, Somaliasta ja Etelä-Sudanista.

Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelman mukaisesti tavoitteena on edistää mereltä pelastettujen sisäisiä siirtoja koskevia väliaikaisia järjestelyjä. Suomen tavoitteena on pyrkiä pois alus kerrallaan etsittävistä ratkaisuista kohti nykyistä ennakoitavampia toimia. Tavoitteiden edistämistä tukee osaltaan puheenjohtajavaltion käytännössä osoittama solidaarisuus, Suomi perustelee menettelyä.

Jatkossa Suomi pidättäytyy sisäisistä siirroista, kunnes väliaikaisesta järjestelystä on sovittu.

Kyseessä on tänä kesänä toinen komission Suomelle esittämä pyyntö ottaa vastaan mereltä pelastettuja turvapaikanhakijoita. Ensimmäinen pyyntö koski Italiaan rantautuneelle Sea Watch III -nimiselle alukselle pelastettuja henkilöitä. Valtioneuvosto päätti heinäkuussa, että Suomella on valmius ottaa kyseiseltä alukselta vastaan enintään kahdeksan turvapaikanhakijaa vuoden loppuun mennessä.

Kesäkuusta 2018 alkaen mereltä pelastettuja henkilöitä on siirretty EU:n sisäisesti hieman yli 10 valtioon, yhteensä noin 800 henkilöä.