Wikimedia Commons / NIAID

Vastustuskykyinen hi-virus yleistynyt Aasiassa, Amerikoissa ja Afrikassa,

Hi-virustartunta ei pitkään aikaan ole tarkoittanut kuolemantuomiota. Muuntautumiskykyinen virus kehittää kuitenkin toisinaan resistenssin yleisesti käytettyihin lääkkeisiin.

Maailman terveysjärjestö WHO:n kartoituksessa on paljastunut, että tärkeimmille hiv-lääkkeille vastustuskykyinen virus on yleistynyt hälyttävästi. Viimeisen neljän vuoden mittaan monessa Afrikan, Aasian ja Amerikoiden maassa vastustuskykyistä virusta kantavien määrä on ylittänyt huolestuttavan tason.

WHO:n selvitys kohdistui vuosien 2014 – 2018 välisenä aikana satunnaisesti valituille klinikoille 18 eri maassa. Siinä tutkittiin kyseisenä aikana hiv-lääkityksen aloittaneita ja havaittiin, että 12 maassa yli 10 prosenttia tutkituista ihmisistä kantoi hi-virustyyppiä, joka oli kahdelle perustavanlaatuiselle hiv-lääkkeelle, eli efavirenzelle ja nevirapinelle, vastustuskykyisiä.

Resistanssin kehittäneitä viruksia löytyi hoidon keskeyttäjiltä huomattavasti useammin kuin lääkitystään säännöllisesti käyttäneiltä.

Kun kymmenen prosentin kynnys on saavutettu, kyseisiä hiv-lääkkeitä ei ole turvallista määrätä muullekaan väestölle, sillä uhkana on vastustuskykyisten virusten yleistyminen entisestään.

Hi-virus tartunnan saaneita hoidetaan tyypillisesti niin sanotulla antiretroviraaliterapialla eli useamman eri lääkkeen sekoituksella. Virus on kuitenkin osoittautunut sangen muuntautumiskykyiseksi ja voi kehittyä lääkkeille vastustuskykyiseen muotoon.

ILMOITUS

Hoidon keskeyttäminen voi vaikuttaa viruksen vastustuskykyyn

Tutkimukseen osallistuneista naisista 12 ja miehistä kahdeksalla prosentilla oli vastustuskykyinen viruskanta. Erityisen huolestuttava tilanne oli Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa, jossa resistentteja viruksia löytyi erityisesti lapsilta. Vuosien 2012 – 2018 välisenä aikana noin puolet hiv-tartunnan saaneista lapsista kantoi joko efavirenzelle, nevirapinelle tai molemmille vastustuskykyistä virusta.

”Lääkeresistenssin kehittymisen syitä on vaikea selvittää”, toteaa raportin toinen tekijä, infektiosairauksien lääkäri Silvia Bertagnolio Nature-lehdelle. Hän kuitenkin arvelee, että lääkityksen keskeyttäminen voi vaikuttaa siihen. Resistenssin kehittäneitä viruksia löytyi hoidon keskeyttäjiltä huomattavasti useammin kuin lääkitystään säännöllisesti käyttäneiltä.

Moni nainen on käyttänyt lääkitystä WHO:n aiemman suosituksen mukaisesti eli vain raskaus- ja imetysaikana. Vuoden 2015 jälkeen WHO on kuitenkin suositellut odottaville ja imettäville naisille elinikäistä lääkehoitoa. Lääkityksen keskeyttämiseen voi olla muitakin syitä. Joissain maissa hiv-positiivisuuteen liittyy stigmatisoituminen, jossain taas lääkkeiden tasaisessa saatavuudessa voi olla ongelmia.