Kevin McElvaney/SOS MEDITERRANEE

EU-maiden välinpitämättömyys pakottaa järjestön tarttumaan toimeen.

Maailman vaarallisin reitti siirtolaisille kulkee keskisellä Välimerellä. Ainakin 426 ihmistä on kuollut tänä vuonna yrittäessään päästä Eurooppaan. EU-maiden haluttomuus auttaa ja avun suoranainen estäminen ovat saaneet Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tekemään päätöksen etsintä- ja pelastustöiden käynnistämisestä uudelleen runsaan puolen vuoden tauon jälkeen.

”Niin kauan kuin EU-maat eivät kanna vastuutaan etsintä- ja pelastusoperaatioista, humanitaarisia pelastusaluksia tarvitaan Välimerellä. Meidän velvollisuutemme on estää ihmisiä hukkumasta ja saattaa heidät turvaan”, toiminnanjohtaja Linda Konate Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toimistosta sanoo.

Palautukset Libyaan lopetettava

Monelle siirtolaiselle ainoa vaihtoehto on yrittää itsenäisesti matkaa Välimeren yli.

Toimintaa motivoi myös siirtolaisten kohtelu Libyassa. Palautukset Libyaan jatkuvat, vaikka maan turvallisuustilanne on heikentynyt merkittävästi ja siirtolaisia on kuollut pidätyskeskuksiin kohdistuneissa iskuissa.

Lääkärit Ilman Rajoja on jo kuukausia vaatinut pakolaisten ja siirtolaisten evakuoimista Libyasta. Järjestö tarjoaa sairaanhoitoa Libyan pidätyskeskuksissa ja on raportoinut niiden epäinhimillisistä ja terveydelle vaarallisista oloista.

Siirtolaisten olot ja evakuointien puute ovat johtaneet siihen, että monelle ainoa vaihtoehto on yrittää itsenäisesti matkaa Välimeren yli. Libyan rannikkovartiosto palauttaa EU-maiden tuella siirtolaiset takaisin Libyaan.

ILMOITUS

”Tämä on kansainvälisten sopimusten vastaista: palautuskiellon mukaisesti ketään ei saisi palauttaa alueelle, jossa häntä voi kohdata vaino, kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu”, Linda Konate muistuttaa.

Päättäjät sulkeneet silmänsä politiikkansa seurauksilta

EU-maat ovat jo kahden vuoden ajan pyrkineet estämään etsintä- ja pelastusoperaatiot Välimerellä. Lääkärit Ilman Rajoja joutui vetäytymään pelastustehtävistä viime joulukuussa Italian hallituksen mustamaalauskampanjan seurauksena.

”Päättäjät ovat sulkeneet silmänsä politiikkansa aiheuttamalta humanitaariselta kriisiltä Välimerellä ja Libyassa”, Konate sanoo. Hänen mukaansa kuolemat ja kärsimys voitaisiin estää, mutta EU:lta puuttuu halu auttaa siirtolaisia.

Järjestö vaatii EU-päättäjiltä etsintä- ja pelastustehtävien jatkamista, alusten pääsyä turvallisiin satamiin ja Libyan pidätyskeskusten sulkemista.

Lääkärit Ilman Rajoja jatkaa yhteistyötä ranskalaisen SOS MEDITERRANEE -järjestön kanssa. Ocean Viking -aluksen on suunniteltu lähtevän pelastustehtäviin perjantaina. Matka keskisen Välimeren kansainvälisille vesille kestää Marseillesta kahdesta kolmeen päivää.

Norjan lipun alle rekisteröidyltä Ocean Viking -alus on varustettu sairaanhoidon peruspalveluilla. Laivalla on yli 20 hengen henkilökunta, muun muassa lääkäri, sairaanhoitajia, kätilö, logistikko ja pelastustyöntekijöitä. Lääkärit Ilman Rajoja vastaa sairaanhoidosta, SOS MEDITERRANEE pelastustehtävistä.