Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Peruskoulun laatua ja tasa-arvoa parantava valmistelu käynnistyy heti lomien jälkeen, ja tavoitteena on toteuttaa kehittämistoimet mahdollisimman vähällä ”hankehumpalla”, lupaa opetusministeri Li Andersson.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kehuu suomalaista peruskoulua ja hallitusohjelmaa. Samalla järjestö vaatii, että uusi hallitus uudistaa pikaisesti perusopetuksen ns. kolmiportaisen tuen ja säätää opettajamitoituksesta.

– Oppimisen tuki eli niin sanottu kolmiportainen tuki, pitää korjata. Sen puutteet ovat ilmeisiä. OAJ:n kyselyssä vain kolme prosenttia opettajista oli sitä mieltä, että tuen resurssit ovat kunnossa, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

Hallitus satsaa 190 miljoonaa peruskouluun

Inkluusion ja erityisopetuksen parantaminen ovat merkittävässä roolissa hallituksen peruskoulun parannussuunnitelmissa.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan hallitus satsaa 190 miljoonaa peruskoulun laadun ja tasa-arvon parantamiseen ja inkluusion ja erityisopetuksen parantaminen ovat merkittävässä roolissa tässä työssä.

Hän ymmärtää, että peruskoulun kentällä keskustelua herättää oppilaiden kolmiportaiseen tukeen liittyvät puutteet, joiden juurisyyt usein ovat liian vähäiset henkilöstöresurssit. Erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat opiskelevat pienryhmien sijaan yleisryhmissä.

ILMOITUS

”Inkluusion idea on, että tuen tarpeessa olevat oppilaat pystyvät oppimaan muiden mukana samassa ryhmässä. Jokainen kuitenkin ymmärtää, että jos ryhmässä on monta tukea tarvitsevaa oppilasta, mutta ei tukevaa henkilökuntaa, on tilanne kestämätön. Usein pienryhmä on myös oppilaan kannalta paras mahdollinen ratkaisu vaikka tuki yleisryhmässä voitaisiinkin järjestää”, hän kirjoittaa Facebook-viestissään.

Opettajamitoitus valmisteluun heti lomien jälkeen

OAJ:n mielestä nykylainsäädäntö ei tue riittävästi koulujen turvallisuutta eikä oppimista edistävää vuorovaikutusta. Järjestö vaatii lakiin opettajamitoitusta, joka määrittelisi opettajien määrän oppilasta kohden suhdeluvun avulla.

”Myös henkilöstömitoituksia tarkastellaan. Valmistelu käynnistyy heti lomien jälkeen ja tavoitteena on toteuttaa kehittämistoimet mahdollisimman vähällä ”hankehumpalla””, kirjoittaa Andersson.

Hänen mukaan laki sinänsä on hyvä, mutta puutteet ovat sen toimeenpanossa. Ensisijaisesti tarkoitus on tukea opetuksen järjestäjiä toteuttamaan olemassa olevaa lakia lasten edun näkökulmasta oikealla tavalla.

– Jos kuitenkin huomataan lain päivittämisen tarpeita, voidaan myös sitä tarkastella, Andersson viestittää.

OAJ tukee oppivelvollisuuden pidennystä

OAJ kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä ja osallistuu tänä syksynä käynnistyvään uudistuksen valmisteluun. OAJ on ehdottanut oppivelvollisuuden pidentämistä 19 ikävuoteen.

– Oppivelvollisuuden pidentämisessä on kimurantteja kysymyksiä edessä, minkä vuoksi valmisteluaikaa on varattava riittävästi. Myös toteutus tarvitsee riittävän siirtymäajan. Kyseessä on rohkea uudistus, jota voidaan verrata peruskoulun syntymään, sanoo Luukkainen.

Koulupolkunsa aloittaa lähiviikkoina lähes 60 000 ekaluokkalaista. Syyslukukauden työ käynnistyy yhteensä yli puolella miljoonalla peruskoululaisella ensi viikosta lähtien.