Lehtikuva/Markku Ulander

Kajaanin kaupungin tulee vasemmistoliiton mielestä asettaa tavoitteeksi hiilineutraalius vuonna 2025.

Kajaanin pitäisi järjestön mukaan tehdä kuten Euroopan ympäristöpääkaupungiksi juuri valittu Lahti on jo tehnyt.

Käytännön toimenpiteenä päätös tarkoittaa vasemmistoliiton mukaan esimerkiksi sitä, että kaupungille hankittavat autot ja muut työkoneet ovat joko sähkö- tai biokaasukäyttöisiä ja vanhat ajoneuvot konvertoidaan kaasukäyttöön. Myös kaupunki- ja seutuliikenteen linja-autoilta tulee edellyttää biokaasukäyttöisyyttä.

Biokaasuasemasta käynnistettävä neuvottelut

Vasemmisto esittää, että Kajaanin kaupunki käynnistäisi Gasumin ja muiden jakeluyhtiöiden kanssa neuvottelut biokaasujakeluaseman saamiseksi Kajaaniin. Lähimmät jakeluasemat on tänä vuonna rakennettu Ouluun.

Vasemmistoliiton kunnallistoimikunnan mukaan kaasujakeluasema olisi tärkeä myös matkailun kannalta ja kaupunkilaiset voisivat halutessaan muuttaa bensa- tai dieselautonsa käyttämään kotimaista biopolttoainetta tuontiöljyn sijaan.

Kajaanin Vasemmisto muistuttaa, että ST1 jalostaa jo biopolttoaineita Kajaanissa ja kaupunki rahoittaa Kajaaniin sijoittuvaa biojalostuksen professuuria tutkimusryhmineen, joten nyt olisi käytännön toimien aika.