Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

HS-gallupin perusteella perussuomalaisia äänestäisi nyt 20,7 prosenttia suomalaisista eli 1,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime kesäkuussa.

Helsingin Sanomien tilaama TNS Kantarin toteuttama gallup antaa Rinteen hallituksen muodostaville puolueille yhteensä 55,3 prosentin kannatuksen. Kuukausi sitten vastaava luku oli 56,1 prosenttia.

Toiseksi suurin kannatus on kokoomuksella, 16,7 prosenttia. SDP:tä äänestäisi melkein yhtä moni, 16,5 prosenttia. Vihreät on neljänneksi suosituin puolue 14 prosentin kannatuksellaan. Keskustaa äänestäisi 12,2 prosenttia suomalaisista.

Gallupissa vasemmistoliitto saa 8,1 prosentin, samainen gallup kuukausi aiemmin antoi puolueella kannatusprosentiksi tasan 8. RKP:lle gallup antaa 4,5 prosentin ja kristillisdemokraatit 3,9 prosentin kannatuksen. Liike Nyt saisi äänistä yhteensä 1,1 prosenttia ja ryhmään muut kuuluvat yhteensä 2,3 prosenttia.

Oppositiopuolue perussuomalaisten kannatus oli vuosi sitten vastaavassa tutkimuksessa 7,8 prosenttia. Puolue on siis onnistunut kasvattamaan suosiotaan yli kaksinkertaiseksi vuoden aikana.

Toinen kannatustaan kasvattanut puolue on vihreät. Puolueen kannatus parani 0,9 prosenttiyksikköä. Vihreät menestyi hyvin myös kevään eurovaaleissa.

ILMOITUS

Puolueuskollisuus vahvaa

Moni tutkimukseen vastannut vannoo uskollisuuttaan äänestämäänsä puoluetta kohtaan. Esimerkiksi 85 prosenttia perussuomalaisia äänestäneistä tekisi samoin, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Samoin toimisi yhtä suuri osa vihreiden äänestäjistä.

Kolme neljästä vasemmistoliittoa äänestäneestä tukisi omaa puoluettaan uudestaan eduskuntavaaleissa. Oman puolueensa takana seisoisi myös varsin moni kokoomusta (73 prosenttia) ja SDP:tä (70 prosenttia) äänestänyt.

Suurista puolueista keskustaa äänestäneet antaisivat kaikkein vähiten tukensa (67 prosenttia) puolueelle, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.

TNS Kantarin tekemä, puolueiden eduskuntavaalikannatusta selvittänyt tutkimusaineisto kerättiin 1.7.–26.7. Tutkimusta varten haastateltiin kaikkiaan 2 248:aa ihmistä. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin. 28 prosenttia tutkimukseen vastanneista ei kertonut kantaansa.