Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman nimi on ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta”. Se tavoittelee hyvinvointivaltion uudistamista ja vahvistamista.

Jo esipuheessa todetaan, että Pohjoismainen hyvinvointivaltio on kestävä ja oikeudenmukainen tapa vastata tulevaisuuden haasteisiin. Hyvinvointivaltiossa taloutta hoidetaan ihmistä varten, ei toisinpäin. Näistä lähtökohdista ponnistamme myös kohti ekologista kestävyyttä.

Hyvinvointivaltion kunnianpalautusta on nyt toteuttamassa vasemmistoliiton ministerit sosiaali- ja terveys- sekä opetusministeriössä. Riittävä toimeentulo, hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus ovat perusta joiden varaan parempi tulevaisuus rakentuu.

Vaikka kyse on pitkäaikaisen muutoksen rakentamisesta, uudistukset on syytä laittaa liikkeelle niin pian kuin mahdollista.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistelemme niin sote- kuin sotu-uudistustakin. Näistä jälkimmäinen kuuluu vastuulleni ja sitä tullaan valmistelemaan komiteapohjaisesti yli hallituskauden.

ILMOITUS

Uudistuksen toteuttamiskelpoisia osia voi kuitenkin laittaa toimeen heti. Tässä hengessä olemme jo valmistelemassa aktiivimallin leikkurien purkamista sekä esittäneet takuu- ja kansaneläkkeiden sekä perus-turvaetuuksien korottamista.

Myös perhevapaat on tarkoitus uudistaa hallituskauden alkutaipaleella. Molemmille vanhemmille olla tulisi yhtä monta korvamerkittyä kuukautta vapaata sekä vapaasti valittava jakso.

Tavoitteena on tukea perheiden hyvinvointia, vanhempien hoitovastuiden tasaisempaa jakautumista sekä pienentää sukupuolten välisiä palkkaeroja.

Nyt on jälleen aika hyvinvointivaltion vahvistamiselle.

Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysministeri.


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 30 €/3 kk + sähköinen digilehti 3 kuukaudeksi 4,90 €.