Lehtikuva/Attila Kisbenedek

Europarlamentti vaati toimia Stop Soros -lakien vuoksi jo vuosi sitten.

Euroopan komissio haastaa Unkarin hallituksen EU-tuomioistuimeen turvapaikanhakijoiden oikeuksia loukkaavan lainsäädännön vuoksi.

Unkarin viime kesänä voimaantullut, niin sanottu Stop-Soros -lainsäädäntö kieltää järjestöjä auttamasta turvapaikanhaussa ja rajoittaa oikeutta sen hakemiseen. Laissa oikeutta turvapaikan saamiseen rajoitetaan myös siten, että turvapaikkaan ovat oikeutettuja vain ihmiset, jotka tulevat Unkariin suoraan paikasta, jossa heidän henkensä tai vapautensa on uhattuna.

Vuosi sitten Euroopan parlamentti esitti, että Unkariin sovelletaan Stop-Soros -lakien vuoksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artiklaa 7. Kyseinen artikla antaa EU:lle mahdollisuuden ryhtyä kurinpitotoimiin jäsenmaataan kohtaan.

Unkari ei huolehdi leirittämiensä turvapaikanhakijoiden ruuan saannista.

Unkarilla omat tulkinnat kansainvälisistä sopimuksista

Unkarin käyttöön ottamat lait eivät ole EU:n eivätkä kansainvälisen oikeuden mukaisia. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun komissio puuttuu Unkarin turvapaikkapolitiikkaan. Se puuttui maan turvapaikkalakeihin jo vuonna 2015, mutta otti nyt käyttöön kovemmat keinot.

ILMOITUS

Komissio on myös lähettänyt Unkarin hallitukselle virallisen huomautuksen sen tavasta kohdella Serbian rajalla sijaitseville leireille pidättämiään turvapaikanhakijoita. Se on jo aiemmin kehottanut EU-tuomioistuinta velvoittamaan Unkaria huolehtimaan pidätettyjen perustarpeista. Komission mukaan leirien olot eivät täytä EU:n perusoikeuskirjan asettamia vaatimuksia.

Unkarin hallituksen vastaus syytteisiin on, että maa aikoo pitää kiinni Stop-Soros -laeistaan ja on valmis käymään oikeutta asiasta. Sen oman tulkinnan mukaan lait heijastavat unkarilaisten tahtoa ja täyttävät niin Geneven pakolaissopimuksen, Schengenin sopimuksen kuin Dublinin sopimuksen vaatimukset.

Unkarin hallituksen turvapaikkalainsäädännöstään käyttämä Stop-Soros -nimitys viittaa unkarilaistaustaiseen, amerikkalaiseen miljardööriin ja filantrooppiin George Sorosiin, jota pääministeri Viktor Orbán syyttää laittoman maahanmuuton tukemisesta.

Unkari ei ole ainoa EU-maa, joka tietoisesti rikkoo unionin sääntöjä. Vuosi sitten komissio käynnisti rikkomusmenettelyn kansainvälisiä ja EU:n oikeusvaltioperiaatteita halveksivaa Puolaa vastaan.