Lehtikuva/Jussi Nukari

Vain osa norppakuolemista tulee Metsähallituksen tietoon.

Verkkokalastuskielto päättyi kesäkuun lopussa ja nyt jo viides verkkoihin takertunut ja hukkunut saimaannorpan kuutti löytyi 19. heinäkuuta. Läheltä Puumalan kirkonkylää hoitoon otettu loukkaantunut ja heikkokuntoinen kuutti oli sekin todennäköisesti juuttunut kalaverkkoon.

Verkkojen uhrina kuolleita saimaannorppia voi olla huomattavasti enemmän kuin löydetyt, sillä Metsähallituksen tietoon tulleet kuolemat muodostavat vain osan kokonaiskuolleisuudesta. Metsähallituksen arvion mukaan tietoon tulee noin 40 prosenttia norppakuolemista.

”Verkkokuolemat ovat suurin välitön uhka saimaannorpalle. Lisäksi talvien lämpeneminen ilmastonmuutoksen myötä on vakava ja nopeasti kasvava uhka, mutta siihen voimme vaikuttaa hitaasti. Kalaverkkojen poistaminen norppavesiltä sen sijaan on Suomen ja kalastajien omassa päätösvallassa oleva asia. WWF:n jo pitkään vaatima verkkokalastuskiellon jatkaminen heinäkuun loppuun on välttämätöntä, jotta suojelutoimilla aikaan saatua kannan kasvua ei vaaranneta”, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

”Tällä havainnolla emme halua syyllistää kalastajia, jotka ovat yleensä tavattoman pahoillaan aiheuttamistaan verkkokuolemista. Mielipidetutkimusten mukaan Saimaan asukkailla on voimakas halu suojella uhanalainen saimaannorppa.”

Erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on saatu kasvamaan alle 200 yksilön aallonpohjasta nykyiseen noin 400 yksilöön suurilla ponnistuksilla, joihin on osallistunut valtava joukko vapaaehtoisia, Saimaan asukkaita, tutkijoita, järjestöjä ja viranomaisia. EU on rahoittanut norpan suojeluhanketta miljoonilla euroilla.

Heinäkuun alussa vireille pantu kansalaisaloite verkkokalastuksen kieltämisestä saimaannorpan levinneisyysalueilla on kerännyt jo lähes 76 000 allekirjoittajaa ja etenee eduskuntakäsittelyyn.

Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Saimaannorppia elää vain Suomessa. Jos norppa häviää Saimaalta, se häviää siis koko maailmasta. Saimaannorppia arvioidaan olevan nykyisin vajaat 400. WWF aloitti norpan suojelun vuonna 1979.