Jarmo Lintunen

Muutokset aivoaalloissa ja kipumolekyylien mittaaminen verestä voivat tasa-arvoistaa kivunhoitoa.

Kivun määrittely perustuu useimmiten potilaan tekemään itsearviointiin. Kun ihmistä pyydetään määrittelemään, kuinka voimakasta hänen kokemansa kipu on asteikolla yhdestä kymmeneen, on vastaus täysin riippuvainen henkilön omasta tulkinnasta ja yhden tuska voi olla toisen kolotus. Tiedottoman tai muuten kommunikaatioon kykenemättömän ihmisen kivusta on mahdotonta saada selvyyttä itsearvioinnin avulla.

Henkilökohtainen kipukokemus ei myöskään selitä sitä, miksi eri ihmiset saavat kipuihinsa erilaista hoitoa. Yhtä suuriksi kipunsa arvioineiden saamaan hoitoon vaikuttavat ainakin sukupuoli ja etninen tausta.

Naisten kipua ei oteta yhtä vakavasti kuin miesten. Ensiavussa naiset joutuvat odottamaan miehiä pidempään. Naisille myös määrätään kipuun usein rauhoittavia lääkkeitä, kun miehiä vastaavassa tilanteessa hoidetaan kipulääkkeillä.

Miehen kuvaamana kipuun uskotaan herkemmin kuin naisen.

Myös potilaan etnisen taustan on todettu vaikuttavan siihen, miten lääkärit tulkitsevat hänen ilmoittamansa kivun. Ihonväriltään vaaleiden kipua hoidetaan tehokkaammin kuin tummaihoisten. Jopa umpilisäkkeen poiston jälkeen tummaihoiset lapset saavat vähemmän kipulääkitystä kuin vaaleaihoiset.

Opioidikriisi kannustaa tutkijoita

Kivun arviointiin ollaan kehittämässä uusia menetelmiä, joiden toivotaan poistavan itsearvioinnin ongelmat. Erityisesti objektiivisemmasta kivunarvioinnista hyötyisivät edellämainittujen ryhmien lisäksi vammaiset tai muuten kommunikaatiokyvyttömät potilaat sekä usein apua hakevat ihmiset, jotka terveydenhuollossa helposti arvioidaan ”hysteerisiksi” tai ”luulosairaiksi”.

Carl Saabin johtamassa Brownin yliopistossa on rotilla tehdyssä tutkimuksessa havaittu, että kipu ja sen lääkehoito näkyvät aivosähköaaltoja mittaavassa EEG:ssa. Indianan yliopistossa Alexander Niculescun tutkimusryhmä on puolestaan havainnut kivusta kärsivien ihmisten veressä muutoksia molekyylitasolla. Molemmat menetelmät ovat vielä kehittelyasteella, mutta niistä toivotaan apua kivun arvioimisen ongelmiin.

Suuri syy uusien menetelmien etsimiselle on ollut Yhdysvalloissa epidemiaksi muodostunut vahvojen kipulääkkeiden väärinkäyttö. Eri opioidien, heroiinista reseptilääkkeisiin, arvioidaan siellä vievän hengen 130 ihmiseltä joka päivä.