IPS/Manipadma Jena

Nigerissä on ennallistettu 5 miljoonaa hehtaaria maata istuttamalla 200 miljoonaa puuta. Seurauksena viljantuotanto on kasvanut 0,5 miljoonaa tonnia vuodessa, ja lisäksi 2,5 miljoonan ihmisen ruokaturva ja kyky sietää ilmastonmuutosta on parantunut.

Metsätalous voisikin olla oleellinen työkalu taistelussa maaperän huonontumista vastaan, YK:n aavikoitumisen vastainen kokous UNCCD toteaa. Samalla se auttaisi lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä sopeutumaan niihin.

Kun puiden ja pensaiden annetaan kasvaa viljelymaan ja laidunten rinnalla, siitä koituu lukuisia etuja

On havaittu, että kun puiden ja pensaiden annetaan kasvaa viljelymaan ja laidunten rinnalla, metsätalous tarjoaa lukuisia etuja, kuten parempaa maaperän ja veden laatua, lisääntynyttä luonnon monimuotoisuutta, suurempia satoja ja niiden myötä parempia tuloja, pienentyneitä kasvihuonekaasujen päästöjä sekä lisääntynyttä hiilen talteenottoa.

Englanninkielinen versio