Lehtikuva/Vesa Moilanen

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten raja-aitoja on madallettava samalla, kun oppivelvollisuutta jatketaan kahdeksaantoista ikävuoteen saakka.

Tällä hetkellä 15-vuotias yläkoululainen joutuu tekemään yhden elämänsä suurimmista valinnoista lukion ja ammattikoulun välillä. Valinta betonoi lapsen tulevaisuutta, erottelee lapset kahteen porukkaan ja luo haitallisia pussinperiä.

Ammatillinen tutkinto jää liian usein opiskelijan viimeiseksi opintosuoritukseksi. Vain reilu prosentti ammatillisen koulutuksen opiskelijoista jatkaa tutkinnon jälkeen opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen. He eivät ponnista lukiolaisten kanssa samalta lankulta eteenpäin elämässään.

Lukiolaisista puolestaan vain joka viides tietää, mitä haluaa tehdä lukion jälkeen. Kaikki nämä faktat puhuvat liian aikaista erikoistumista vastaan.

Lukion ja ammattikoulun rajan rikkominen turvaisi koko ikäluokalle yhtäläisen sivistyksen ja mahdollisuuden kehittää itseään laaja-alaisesti. Monipuoliset tiedot ja taidot ovat sekä hyvän elämän edellytys että tarpeen muuttuvassa työelämässä ja jatko-opinnoissa alasta riippumatta. Yleissivistys kuuluu kaikille.

ILMOITUS

Yhteinen toinen aste tarkoittaisi enemmän aikaa, rauhaa ja jatkuvuutta nuorten henkiselle kehitykselle ja kasvulle. Nuorilla olisi mahdollisuus kokeilla ja tutkia kiinnostuksen kohteitaan monipuolisesti sekä muodostaa omaa identiteettiään ennen ison panoksen valintoja.

15-vuotiaana tehdyt väärät valinnat vähenisivät, mikä lyhentäisi opintoaikoja. Samalla ehkäistään väliinputoamista, kun koko ikäluokalle luvataan ehjä ja yhteisöllinen opintie.

Elinikäiseen oppimiseen suuntautunut ikäluokka olisi lisäksi nykyistä valmiimpi uudelleenkouluttautumaan yhteiskunnan muuttuessa. Koulutuksen ja työelämän sukupuolittuminen vähenisi, kun lukiot eivät enää naisistuisi ja ammattikoulut miehistyisi. Pinttyneitä klikkejä, kuplia ja yhteiskuntaluokkien rajoja ravisteltaisiin.

Erottelua ammattikoulun ja lukion välillä voidaan verrata 1960-luvun muuriin kansalais- ja oppikoulun välillä. Tuolloin muuri ylitettiin tasa-arvoistavalla peruskoulu-uudistuksella. Nyt on aika rakentaa silta ammattikoulun ja lukion välisen muurin yli.

Jaakko Lindfors

Turku