Jarno Mela

Sosiaalietuuksien korotuksia

Peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea nostetaan 20 eurolla/kuukausi.

Lapsilisän yksinhuoltajalisää korotetaan 10 euroa/kuukausi.

Neljännen ja sitä seuraavien lasten lapsilisä korotetaan 10 euroa/kuukausi.

Elatustuen taso nousee 7 euroa/kuukausi.

Muutokset tulevat voimaan ensi vuoden alussa.

Kansanedustaja Anna Kontulan mukaan etuuksilla elävän ihmisen sosiaaliturva paranee jopa merkittävästi, jos hallitusohjelma toteutuu.

Aktiivimallin purkukeskustelun jalkoihin ovat jääneet Rinteen hallituksen tavoitteet muun sosiaaliturvan uudistamiseksi. Hallitus aloittaa kahdeksan vuotta kestävän sotu-uudistuksen.

Uudistus on tarkoitus tehdä parlamentaarisessa valmistelussa. Hallitusneuvotteluissa sotu-uudistuksesta neuvottelemassa ollut kansanedustaja Anna Kontulan (vas.) mukaan tavoitteena on yksinkertaisempi sosiaaliturvajärjestelmä tasoa heikentämättä.

Kontulan mukaan tulonjakotilastot näyttävät, että ”tuloerot pienevät inasen, pienevät kuitenkin. Köyhyysindeksit näyttävät, että köyhyys pienenee inasen, mutta pienenee kuitenkin”.

Sosiaaliturvaetuuksia korotetaan hyvin maltillisesti.

– Uskoisin, että yhdessä sosiaaliturvabyrokratian yksinkertaistamisen kanssa tuottaisi sen, että ihmisten selviytyminen etuuksien varassa olevilla tulee paranemaan.

– Paranee jopa merkittävästi, jos hallitusohjelma toteutuu, hän painottaa.

Byrokratian purku helpottaa ihmisten elämää

Tämän hallituskauden isoimpana uudistuksena Kontula pitää pienituloisen tai jopa toimeentulotukea saavan kannalta perusturvan byrokratian yksinkertaistamista. Hän pitää sitä isona mullistuksena köyhän elämään, jos ihmiset voivat luottaa hädän hetkellä, että minimi on turvattu.

– Tasokorotusten pitäisi olla tosi isoja, jotta ne kompensoisivat tätä muutosta, sanoi Kontula puhuessaan hallitusohjelman sosiaaliturvaosuudesta Sosten järjestöille kesäkuussa.

Kontula tietää, mistä puhuu avatessaan sosiaaliturvan byrokratiaa. Hän on auttanut ihmisiä saamaan etuuksia, joita he eivät muuten saisi. Hän sanookin hallitusohjelmassa olevan vahvoja kirjauksia byrokratian yksinkertaistamiseksi.

Osatyökykyisten työllistämiseen paukkuja

– Tämän hallituksen pitää päästä eroon siitä, että sairausrahapäivien loputtua työnnetään ihmisiä kortistoon. Se on kestämätön tilanne. Eivätkä ihmiset ymmärrä, miksi näin tehdään.

Kontulan mukaan ei ole mahdotonta siirtää täysin työkyvytöntä ihmistä jollekin toiselle etuudelle. Sen sijaan osatyökykyisten ihmisten tai tietyin ehdoin työskentelemään kykenevien tilanne on huomattavasti hankalampi. Heidänkin asemaansa pyritään parantamaan.

–Ei ole helppo juttu kokonaisuutena, mitä voi kohtuudella odottaa.

Aktiivimallileikkuri vaikuttaa eniten perusturvan tasoon

Kontula huomauttaa, että aktiivimallileikkuri vaikuttaa eniten perusturvan tasoon.

– Aktiivimallista ollaan luopumassa. Meillä on siitä pääministerin allekirjoittama paperi, jonka mukaan päätös aktiivimallista luopumisesta tehdään viimeistään tämän syksyn budjettiriihessä.

– Joten oletan, että tämä tulee olemaan ensimmäisiä lainsäädäntöuudistuksia. Osin siksikin, että se on helppo tehdä. Aktiivimalli on tullut aika vähän aikaa sitten. Tiedetään mikä tilanne on ilman aktiivimallia, totesi Kontula Sosten järjestöaktiiveille.

Myös työttömien karenssijärjestelmän kohtuullistaminen mainitaan hallitusohjelmassa erillään aktiivimallista. Hallitus aikoo löytää uuden mallin, jolla pystytään välttämään työttömiä joutumasta kohtuuttomiin tilanteisiin.

Tavoitteena yhden hakemuksen -etuusmalli

Hallitusohjelmassa mainittua yhden hakemuksen periaatetta hän pitää hyvänä ja teknisesti jopa helppona toteuttaa. Sosiaalietuutta voisi hakea Kelalta, jossa hakemus käsiteltäisiin kokonaisuutena.

Hallituksen pitää päästä eroon siitä, että sairausrahapäivien loputtua työnnetään ihmisiä kortistoon.

Yhden hakemuksen -periaatteen toteuttaminen ei ole kuitenkaan kovin yksinkertaista. Sen on oltava läpinäkyvä ja ihmisten on kyettävä arvioimaan päätöksen lainmukaisuutta ja tarvittaessa tekemään muutoshakemuksia ja valituksia.

Kontula toivoo, että löytyy malli joka yksinkertaistaa mahdollisten virheiden ja väärinkäytösten havaitsemisen.

Sosiaalinen luototus pienituloisten ulottuville

Hallitus satsaa myös ennaltaehkäisyyn. Kontula painottaa sosiaalinen luototuksen valtakunnallistamista.

– Sosiaalinen luototus voisi olla kenen tahansa pienituloisen auttamisväline.

Sosiaalinen luototus voisi auttaa esimerkiksi työtöntä hankkimaan ajokortin, jos se olisi työpaikan edellytyksenä. Nykyisin sosiaalinen luototus kohdistetaan ylivelkaantuneille.

Myös ennalta ehkäisevän toimeentulotuen kriteerit aiotaan valtakunnallistaa. Nyt kunnat jakavat ennalta ehkäisevää toimeentulotukea hyvin eri tavoin.

Sosiaalietuuksien korotuksia

Peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea nostetaan 20 eurolla/kuukausi.

Lapsilisän yksinhuoltajalisää korotetaan 10 euroa/kuukausi.

Neljännen ja sitä seuraavien lasten lapsilisä korotetaan 10 euroa/kuukausi.

Elatustuen taso nousee 7 euroa/kuukausi.

Muutokset tulevat voimaan ensi vuoden alussa.