Lehtikuva/Jussi Nukari

Useat eri ammattiryhmät ovat viime viikkoina vaatineet maalittamisen kriminalisointia.

Maalittamisella tarkoitetaan järjestelmällistä toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan kohteen toimintaan esimerkiksi solvaamalla, levittämällä perätöntä tietoa tai uhkailemalla häntä. Tavoitteena voi esimerkiksi olla, että oikeudenhoidon ammattilaiset, toimittajat tai tutkijat luopuvat tietyntyyppisten asioiden käsittelystä häiriköinnin seurauksena.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson lupaa poikkihallinnollisia toimia maalittamisen estämiseksi.

Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä korostaa viranomaisten toimintavelvollisuutta maalittamisen kohteeksi joutuneiden suojaamisessa. Nykyisin vastuu jää epäasiallisen toiminnan kohteiksi joutuneille, eikä viranomaisille. Lakimiesliiton mielestä maalittamisesta on tehtävä virallisen syytteen alainen rikos.

– Lakimiesliiton jäsenkuntaan kuuluu laajasti eri oikeudenhoidon ammateissa toimivia henkilöitä syyttäjistä tuomareihin ja asianajajiin sekä virkamiehistä yksityisen sektorin juristeihin. Maalittaminen on todellinen ongelma, jota jäsenistömme kohtaa yhä useammin. Lisäksi maalittaminen uhkaa monia muita ammattiryhmiä, kuten poliiseja, toimittajia, tutkijoita ja sosiaalialan työntekijöitä, Rytkölä toteaa.

– Maalittaminen on vakava uhka demokraattiselle yhteiskunnalle, Antero Rytkölä korostaa.

ILMOITUS

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan maalittamiseen ja muuhun uhkailuun suhtaudutaan hallituksessa vakavasti.

– Hallitusohjelman mukaan hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä, Henriksson lupaa.

Henriksson ei ota vielä kantaa siihen vaatiiko maalittaminen lainsäädännöllisiä uudistuksia. Maalittamisen kriminalisointia on vastustettu sillä perusteella, että ilmiöön voitaisiin puuttua jo olemassa olevan lainsäädännön avulla esimerkiksi virkamiehen vastustamista, laitonta uhkailua, vainoamista ja yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevien pykälien avulla.

Maalittaminen on kriminalisoitava

Lakimiesliitossa ei uskota nykyisen lainsäädännön tehoon, vaan vaaditaan konkreettisia uudistuksia.

– Tulipaloa ei voi sammuttaa ilman vettä. Ongelma on ilmeinen ja siihen puuttumiseksi tarvitaan uutta lainsäädäntöä. Maalittaminen on kriminalisoitava ja sen on oltava virallisen syytteen alainen rikos. Nykyinen lainsäädäntö jättää toimintavastuun kohteelle itselleen, Antero Rytkölä huomauttaa.

Virallisen syytteen alaisissa rikoksissa rikosprosessi käynnistyy ilman, että rikoksen kohteen on oltava asiassa itse aloitteellinen.

Rytkölä korostaa, että maalittamista koskevalla lainsäädännöllä ei rajoitettaisi asiallista keskustelua ja kritiikkiä.

Maalittaminen on esillä tänään torstaina 18.7. klo 14.30 Lakimiesliiton järjestämässä SuomiAreenan paneelikeskustelussa Porissa.