Lehtikuva/Anni Reenpää

Selkokielellä toivotaan voitavan parantaa yhdenvertaisuutta.

Selkokielen tarve on vääjäämättömässä kasvussa. Alunperin kehitysvammaisia varten kehitetty selkokieli helpottaa myös maahanmuuttajien elämää.

– Selkokielen ajatellaan auttavan maahanmuuttajia suomen kielen oppimisessa ja sitä kautta kotoutumisessa, Selkokeskuksen toimittaja Markku Juusola sanoo.

Toinen kasvava selkokielestä hyötyvä ryhmä ovat muistisairaat ja muista kognitiivisten taitojen heikkenemisestä kärsivät ihmiset.

Kun väki vanhenee, selkokielen tarve kasvaa.

– Kun väestön ikärakenne vanhenee, muistisairaita, afaatikkoja ja muita vanhenemiseen liittyvistä kognitiivisista vaivoista ja sairauksista kärsivien määrä kasvaa, Juusola arvioi.

– Heillekin ainakin jossain vaiheessa voisi olla selkokielestä hyötyä.

ILMOITUS

Viime aikoina on alettu lisäksi pohtia sitä, olisiko selkokielestä hyötyä nuorille, kun tutkimukset osoittavat, että varsinkin osalla pojista lukutaito on heikentynyt.

Tarvitsijoita yhä enemmän

Selkokielestä jossain vaiheessa elämäänsä hyötyviä arvioidaan olevan kymmenen prosenttia väestöstä.

Selkokielen tarvitsijoiden joukko kasvaa pari seuraavaa vuosikymmentä. Selkokeskuksen tarvearvion mukaan selkokielestä voisi hyötyä tällä hetkellä ainakin 650 000 – 750 000 ihmistä.

– Aika iso määrä, Juusola toteaa.

Ainakin vanhusten osalta määrä alkaa tämän jälkeen pienentyä, kun suuret ikäluokat kuolevat. Maahanmuuttajien määrästä tulevaisuudessa ei sen sijaan ole tietoa.

Selkokieltä kehitetään kuitenkin yhä paljolti kansalaisjärjestöpohjalta, Selkokeskuksessa ja kehitysvammaisten järjestöissä.

– Kiinnostus ja tietoisuus ovat kasvamassa, Juusola sanoo.

– Nyt esimerkiksi selkokieli mainitaan ensimmäistä kertaa hallitusohjelmassa.

Se mainitaan yhtenä tasa-arvoa ja oikeuksien yhdenvertaista toteutumista vahvistavana keinona. Sen mukaan selkokielen käyttöä lisätään, jotta palvelut olisivat kaikkien saatavilla ja viranomaispalveluja kehitetään sellaisille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluja.

– Se on aika paljon sanottu, vaikka hallitusohjelma sisältää 200 sivua muutakin tekstiä, Juusola sanoo.

– Odotan kiinnostuneena, miten hallitusohjelman kirjaus konkretisoituu.

Raha poikii

Juusola arvioi, että selkokieleen panostettu raha tulee takaisin samalla tavalla kuin muukin ennaltaehkäisyyn osoitettu raha.

– Jos esimerkiksi palvelu nopeutuu, se on hyödyllistä sekä työntekijöiden että asiakkaiden kannalta, Juusola sanoo.

– Esimerkiksi maahanmuuttajat ja kehitysvammaiset löytäisivät vaikkapa oikeat työvoimapalvelut.

Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.