IPS/Ignatius Banda

Suurin osa ansioista kuitenkin jää työskentelymaihin.

Maailmassa on miljardi ihmistä, jotka ovat tekemisissä siirtolaisten rahalähetysten kanssa. 200 miljoonaa lähettää rahaa ja 800 miljoonaa ottaa sitä vastaan. Lähetysten yhteenlaskettu summa on suurempi kuin teollisuusmaiden kehitysapu.

Kansainvälisten siirtolaisten odotetaan tänä vuonna lähettävän perheilleen 490 miljardia euroa, jossa on viime vuodesta kasvua noin 18 miljardia.

– Numeroiden takana ovat yksittäiset alle 300 euron lähetykset, joita siirtolaiset säännöllisesti, yleensä parin kuukauden välein, toimittavat kotimaahan jääneille sukulaisilleen. Puolet näistä rahavirroista suuntautuu maaseutualueille, jossa niiden merkitys on suurin, sanoo kansainvälisen maatalouskehitysrahasto IFAD:n johtaja Gilbert F. Houngbo.

Rahalähetykset ovat erityisen tärkeitä maaseudulle.

Rahalähetykset ovat erityisen tärkeitä maaseuduille, sillä niillä elää heikon ruokaturvan oloissa kolme neljännestä maailman köyhistä. Arvioidaan, että seuraavien viiden vuoden aikana rahaa virtaa maaseuduille maailmanlaajuisesti biljoona euroa.

Neljännes säästöön

Kolme neljännestä ulkomailta sukulaisilta saadusta rahasta menee perustarpeiden tyydyttämiseen. Sillä ostetaan ruokaa ja lääkkeitä, kustannetaan koulutusta ja asumista. Jos vanhaa kotimaata tai sinne jäänyttä perhettä rasittaa poikkeuksellinen sairauden, katovuoden, sisällissodan tai luonnonkatastrofin kaltainen kriisi, siirtotyöläiset kasvattavat lähetyksiään entisestään.

ILMOITUS

Tästä valtavasta summasta keskimäärin neljännes pannaan säästöön tai sijoitetaan.

– Jos säästöön jääneet varat sijoitetaan tehokkaasti, niillä voi olla ennennäkemättömiä kerrannaisvaikutuksia myös kestävään kehitykseen. Niillä voi luoda uusia työpaikkoja ja muuttaa talouksia, varsinkin maaseudulla, Houngbo arvelee.

Rahavirrat ovat muhkeita, mutta ne muodostuvat silti vain viidestätoista prosentista siirtolaisten ansioista. Toisin sanoen 85 prosenttia siirtotyöläisten ansaitsemista rahoista jääkin uuteen kotimaahan, jossa ne edistävät paikallista taloutta ja sen kasvua.

Matkan varrellekin riittää rahaa. Keskimäärin seitsemän prosenttia lähetetyistä summista menee rahanvälitys- ja valuutanvaihtoyritysten palkkioihin.