Lehtikuva/Mikko Stig

Työttömien peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea sekä sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäismääräisiä päivärahaetuuksia ja kuntoutusrahaa aiotaan korottaa. Myös osaa lapsilisistä nostetaan kympillä.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus esittää pienituloisille maksettavia perusturvaetuuksia korotettavaksi 20 eurolla kuukaudessa eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Korotus koskisi työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa, työmarkkinatukea, sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäismääräisiä päivärahaetuuksia ja kuntoutusrahaa. Lisäksi etuuksien indeksijäädytykset lopetettaisiin.

– Epävarmuutta lisäävät leikkaukset ovat jatkuneet liian pitkään ja nyt on aika vahvistaa perusturvaa askel kerrallaan, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoo.

On aika vahvistaa perusturvaa askel kerrallaan.

– Korotusten myötä haluamme jättää perusturvan leikkaukset historiaan. Esityksemme mukaan perusturvaan tehtäisiin nyt maltillinen korotus. Toivomme voivamme jatkaa perusturvan vahvistamista työllisyystilanteen niin salliessa.

Tasaisempaan tulonjakoon

Rinteen hallituksen ohjelmassa todetaan köyhyys- ja syrjäytymisriskin koskettavan ihmisiä entistä laajemmin. Hallitus on määritellyt tavoitteekseen huolehtia kaikkien suomalaisten elintason kehityksestä ja tasaisemmasta tulonjaosta.

ILMOITUS

– Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen tavoite ohjaa kaikkea päätöksentekoamme. Siksi toivomme voivamme jatkaa perusturvan korotuksia ja arvioimme jokaisen budjettiriihen yhteydessä mahdollisuuksia tehdä uusia panostuksia, Pekonen toteaa.

Työttömyyspäivärahoihin suunnitellut muutokset vaikuttaisivat myös vuorotteluvapaan korvauksiin, sillä vuorottelukorvauksen suuruus määritellään työttömyyspäivärahan perusteella.

Sairausvakuutuslain mukaisiin vähimmäismääräisiin päivärahaetuuksiin tehtävä korotus koskisi myös vähimmäismääräistä kuntoutusrahaa.

Yksinhuoltajille lapsilisiin kymppi

Lisäksi lapsilisälaissa säädettyä lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotettaisiin 10 eurolla kuukaudessa. Muutos toteutettaisiin niin, että siitä hyötyisivät myös toimeentulotuen varassa olevat perheet. Tästä syytä toimeentulotuesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yksinhuoltajan toimeentulotuen perusosaa korotetaan.

Neljännen ja sitä useamman lapsen lapsilisiä korotettaisiin 10 eurolla kuukaudessa. Esitysluonnoksessa korotettaisiin elatustukilain mukaisen täysimääräisen elatustuen tasoa 7 eurolla kuukaudessa.

Hallituksen esitys lähtee lausuntokierrokselle, joka päättyy elokuun lopussa. Se on tarkoitus antaa eduskunnalle budjettilakina syksyllä 2019. Lakimuutokset tulisivat voimaan tammikuun alusta.