UP/Birgitta Suorsa

Paraikaa kerätään nimiä kolmeen eri kansalaisaloitteeseen kaivostoiminnan rajoittamiseksi. Eniten nimiä on kerännyt Kaivoslaki Nyt -lakialoite, yli 26 000 nimeä.

Miten Kaivoslaki Nyt -aloite poikkeaa muista vastaavista, aloitteen toinen vireillepanija Anna Bagge Rovaniemeltä?

– Meillä on lakialoitteen takana laaja joukko ja aloite on hyvin valmisteltu ja perusteltu. Olemme nostaneet esille kaivosten ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset.

Esitätte vähäisellekin toisen alueella tehtävälle malmienetsinnälle lainvoimaista lupaa ja valmiiksi asettua vakuutta. Miksi vakuus pitäisi olla, vaikka malmia vasta etsitään?

– Koska malminetsinnästäkin aiheutuu haittaa. Esimerkiksi Sodankylässä Viiankiaavan luonnonsuojelualueella oli tullut viime ja toissatalvena öljyvuotoja malminetsinnästä. Maata oli pilaantunut, myös pohjavettä.

ILMOITUS

– Koska kyseessä on Natura-alue, yritys oli tehnyt ilmoituksen Ely-keskukselle. Toissatalviset jäljet korjattiin viime syksynä, ja heidän on määrä korjata viime talven jäljet vuoden loppuun mennessä. He ottavat pilaantuneen maan pois ja ennallistavat paikan.

– Ely-keskuksilla ei kuitenkaan ole riittävästi resursseja seurata luonnonsuojelualueen ulkopuolista malminetsintää. Vastaavia havereita tapahtuu varmasti muuallakin.

Miksi maanomistajalle tulisi maksaa vuokraa jo kaivosvarauksesta?

– Siitä aiheutuu harmia ja haittaa maanomistajalle. Hänen investointinsa ja korjausinvestointinsa voivat viivästyä tai jäädä tekemättä, kun tulevaisuus on epävarma.

Aloitteen mukaan kaivostoiminnalle tulisi kaksi erillistä rahastoa, toinen ympäristövahinkojen kattamiseen ja toinen konkurssitilanteita varten. Eikö tämä johda vastuiden siirtämiseen rahastoille?

– Kaivosyritykset tuntuvat joka tapauksessa siirtävän vastuut vahingoista ja konkursseista veronmaksajille. Alueiden ennallistaminen on kallista. Sitä varten tarvitaan ehdottomasti tällaiset rahastot.

Luonnonsuojelualueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä ei saisi harjoittaa lainkaan malminetsintää eikä kaivostoimintaa. Kuitenkin viranomainen voisi päättää yleisen tarpeen takia toisin?

– Voi tulla tilanne, että jotain tiettyä malmia ei muutoin saa. Itse olisin halunnut, että luonnonsuojelualueilla ei sallittaisi lainkaan kaivostoimintaa.

– Yleensäkin kaivostoimintaa voi harrastaa ympäristön kannalta vastuullisesti, mutta malmien kierrätyksen tulisi olla ensisijainen vaihtoehto.

Vaaditte, että malminetsinnästä saatu tieto pitää antaa julkiseen käyttöön, kun lupa raukeaa. Mitä tällä halutaan?

– Kannatamme tiedon avoimuutta. Ei voi olla vain jonkin ulkomaisen tai kotimaisen yhtiön tiedossa esimerkiksi mitä saamelaisten mailla on.

Teillä on enää reilu viikko aikaa saada tarvittavat nimet kasaan. Miten arvioit onnistuvanne?

– Viime rutistuksessa on saatu hyvin nimiä kasaan. Harras toive on, että tämä saisi samanlaisen huomion kuin norppien suojelemiseksi tehty aloite verkkokiellosta.