Lehtikuva/Anni Reenpää

Punavihreä akseli luottaa hallituksen kykyihin. Keskustalaiset ovat epäileviä.

Suomalaisista reilu kolmannes eli 35 prosenttia arvioi, että pääministeri Antti Rinteen (sd.) tuoreen hallituksen kyky hoitaa maan asioita on erittäin tai melko hyvä. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

26 prosenttia kyselyyn vastanneista suhtautuu asiaan neutraalisti (ei hyvä eikä huono). 27 prosenttia epäilee maan hallituksen kyvykkyyttä jo lähtötilanteessa.

Luottamus Rinteen hallitukseen on alkumetreillä kuusi prosenttiyksikköä pienempi kuin usko Sipilän hallitukseen oli vuonna 2015 hallituskauden alussa.

Oppositio uskoo itseensä

Keskustalaiset epäileviä

Hallitus-oppositio-asetelma heijastuu arvioissa maan hallituksen kyvykkyydestä. Selvä enemmistö hallituspuolueiden kannattajista (65 prosenttia) arvioi hallituksen kyvyn hyväksi. Kahdeksan prosenttia oli epäuskoisia.

Oppositiopuolueiden kannattajista selvä enemmistö eli 60 prosenttia ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maan asioita on erittäin tai melko huono.

ILMOITUS

Puoluekannan mukaan vakuuttuneimpia hallituksen onnistumisesta ovat SDP:n tukijat (89 prosenttia). Vasemmistoliiton kannattajista 78 prosenttia luottaa hallituksen kykyihin ja vihreiden kannattajista 64 prosenttia.

Selkeän poikkeuksen hallituspuolueiden kannattajista muodostavat keskustan kannattajat. Heistä vain 38 prosenttia arvioi Rinteen hallituksen kyvyn hoitaa maan asioita hyväksi. Keskustan kannattajista 21 prosenttia on avoimen epäluuloisia.

Usko oppositioon
aiempaa parempi

Näkemykset opposition kyvystä tarjota vaihtoehtoja maan hallitukselle ovat käänteisiä arvioihin maan hallituksen kyvykkyydestä. 28 prosenttia uskoo opposition kykyyn tarjota vaihtoehtoja erittäin tai melko hyväksi. 32 prosenttia on epäilevällä kannalla. Neljä vuotta sitten opposition kykyyn luotti 22 prosenttia.

Oppositiopuolueiden kannattajien enemmistö eli 59 prosenttia luottaa opposition kykyyn tarjota vaihtoehtoja maan hallitukselle. Perussuomalaisten kannattajista kaksi kolmesta uskoo opposition kykyihin ja kokoomuksen kannattajista 55 prosenttia.

Hallituspuolueiden kannattajat eivät noteeraa oppositiota juuri miksikään. Keskustan kannattajien parissa ilmenee jonkin verran pelkoja, että oppositio saattaisi sittenkin onnistua.

Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 7.-13.6.2019. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 003. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.