Lehtikuva/Onni Ojala

Aluehallintovirasto ei myönnä anniskelulupaa takseihin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut kielteisen päätöksen anniskelulupahakemukseen, jolla haettiin anniskelulupaa taksiajoneuvoihin. Hakemuksen mukaan kuljettajat olisivat vastanneet anniskelusta yhtiön liikennöimissä takseissa lain ja luvan sallimina vuorokaudenaikoina.

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen alkoholilainsäädännön vastaisena. Anniskelulupaa ei voitu myöntää, koska anniskelutoiminta taksiliikenteessä ei olisi ollut luvanhaltijan tai viranomaisen valvottavissa.

Pitää keskittyä ajamiseen

Taksinkuljettajan täytyy keskittyä auton kuljettamiseen.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan taksinkuljettaja ei voi toimia anniskelusta vastaavana henkilönä. Se korostaa, että taksinkuljettajan täytyy täysipainoisesti keskittyä varsinaiseen työtehtäväänsä eli auton turvalliseen kuljettamiseen, jolloin taksissa tapahtuva anniskelu ei ole luvanhaltijan tai hänen edustajansa valvottavissa.

Myöskään viranomaiset eivät pysty valvomaan anniskelutoimintaa ilman etukäteen määriteltyä reittiä kulkevassa taksissa alkoholilain ja hallintolain edellyttämällä tavalla.

Valvonta mahdotonta

Alkoholitarkastuksella valvotaan muun ohella alaikäisille anniskelua, liian päihtyneitä, järjestyksenvalvojien ja henkilökunnan toimintaa sekä omavalvontasuunnitelman noudattamista. Aluehallintovirasto huomauttaakin, että alkoholitarkastuksen toteuttaminen edellyttää yllätyksellisyyttä. Ilman yllätyksellisyyttä ja esteetöntä pääsyä luvanhaltijan tiloihin tarkastuksen tarkoitus ei toteudu.

Aluehallintovirasto pyysi päätöksen valmistelun yhteydessä lausunnot asiasta Valviralta sekä Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta. Molemmat lausunnot olivat kielteisiä. Päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta.