Jarmo Lintunen

Kalapyydyksen heikko merkitseminen voi aiheuttaa vaaraa.

Kalastusluvat täytyy olla kunnossa ennen kuin suuntaa vesille. Kalastettaessa pyydyksillä, kuten verkoilla, tulee ne merkitä riittävän näkyvästi.

Malin Lönnroth Kalatalouden Keskusliitosta muistuttaa siitä, että pyydysten merkitseminen on ennen kaikkea turvallisuuskysymys.

– Huonosti näkyvä pyydys voi pahimmillaan aiheuttaa vaaratilanteen veneilijöille, hän sanoo.

Pyydysten merkitsemisessä on edelleen puutteita.

Puutteita merkitsemisessä

Mikäli kalastuksenvalvoja kohtaa puutteellisesti merkityn pyydyksen, se voidaan takavarikoida.

– Pyydysten merkitsemisessä on edelleen puutteita, Lönnroth toteaa.

ILMOITUS

Vesiliikennealueella pyydysmerkkinä on oltava 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuva salko, jossa on kiinnitettynä 20 x 20 senttimetrin lippu. Pintaverkoissa (lähempänä pintaa kuin 1,5 metriä) on oltava tuplaliput.

Muilla alueilla voi käyttää 15 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaa kohoa. Pyydyksissä tulee olla kiinnitettynä merkkisalon tai kohon yhteyteen kalastajan yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osittava merkki.

Valvontaa tehostettu

Kalastusta valvotaan tehostetusti tänä vuonna.

Kaikkien 18–64-vuotiaiden muuta kalastusta kuin pilkintää, mato-ongintaa tai silakan litkausta harjoittavien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Kalastonhoitomaksun maksettuaan voi kalastaa yhdellä vavalla lähes koko maassa.

Useammalla vavalla kalastukseen, pyydyskalastukseen sekä ravustukseen tarvitaan lisäksi aina vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa.

Kalastuslupa ja kalastonhoitomaksun kuitti tulee olla mukana kalastettaessa ja se pitää näyttää, jos kalastuksenvalvoja, poliisi, metsähallituksen erätarkastaja tai rajavartiolaitoksen tarkastaja sitä kysyy.

Kalastonhoitomaksun voi hankkia osoitteesta Eräluvat.fi, Metsähallituksen palvelunumerosta 020 69 2424, Metsähallituksen luontokeskuksesta tai R-kioskilta.