Lehtikuva/Michael Polito

Etelämannerta ympäröivä merijää kutistui kolmessa vuodessa yhtä paljon kuin Pohjoisen jäämeren merijää 34 vuodessa.

Etelämantereen ympärillä olevan merijään alue laajeni vuodesta 1979 aina vuoteen 2014, mutta sitä seuranneena kolmena vuotena se kutistui romahdusmaisesti.

Vuonna 2014 Antarktiksen merijää oli 12,8 miljoonaa neliökilometriä eli mittaushistorian laajin. Vuonna 2017 se oli pudonnut 10,7 miljoonaan neliökilometriin. Vuosi oli mittaushistorian alin sekä vuosikeskiarvoltaan että alimman kuukauden eli helmikuun kuukausikeskiarvoltaan.

Luvut perustuvat Nasan satelliittien mikroaalloilla tekemiin mittauksiin. Nasan tutkijan Claire Parkinsonin johtama tutkimus julkaistiin maanantaina Yhdysvaltain tiedeakatemian julkaisusarjassa.

Merijään kutistuminen kiihdyttää ilmaston lämpenemistä, koska heijastava pinta vähenee.

Kolmen vuoden aikana tapahtunut Antarktiksen merijään alueen kutistuminen vastaa lähes puolta Euroopan unionin pinta-alasta.

Kolmessa vuodessa jääpeitettä hävisi Etelämantereen ympäriltä yhtä paljon kuin arktisella merialueella 34 vuodessa.

ILMOITUS

Vuonna 2018 Antarktiksen jääpeite laajeni hieman, mutta oli silti mittaushistorian toiseksi alhaisin. Tämän vuoden ensimmäisinä kuukausina se on taas supistunut. Toukokuun ja kesäkuun lukemat olivat pienempiä kuin vuonna 2017.

Syystä ei varmuutta

Tutkijoiden mukaan näin lyhyellä ajanjaksolla ei vielä voi tehdä varmoja päätelmiä siitä, onko kysymys luonnollisesta vaihtelusta vai ilmastokriisin seurauksesta.

Antarktiksen merijään tilanne voi kuitenkin kertoa siitä, että aiemmin arvioitua nopeampia muutoksia jääpeitteessä voi tapahtua.

Jotta pystyttäisiin arvioimaan sitä, paljonko merijäätä on sulanut, tarvittaisiin pinta-alaa koskevan tiedon lisäksi myös tarkempia tietoja merijään paksuudesta.

Toisin kuin mannerjään sulaminen, merijään sulaminen ei nosta merenpintaa. Sen pinta-alan pieneneminen kiihdyttää kuitenkin ilmaston lämpenemistä, koska heijastava pinta vähenee.

Arktisen jääpeitteen vähenemisen ilmastovaikutuksesta tiedetään paljon enemmän kuin Antarktiksen merijään vaikutuksesta. Pohjoinen jäämeri on mannerten ympäröimä, kun taas Etelämantereen ympärillä on laajat valtameret, ja sitä pyyhkivät voimakkaat tuulet.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!