Lehtikuva/Giuseppe Cacace

Erityisen huolestuttavana Vasemmistonuoret pitävät hallituksen päätöstä olla noutamatta suomalaislapsia Syyrian al-Hol-leiriltä.

Ongelmaa suomalaisista vierastaistelijoista ja heidän perheistään ei Vasemmistonuorten mukaan voi ulkoistaa muiden maiden vastuulle.

Erityisesti huomiota tulisi järjestön mukaan kiinnittää alaikäisten asemaan. Suomella pitäisi olla vastuullinen ja selkeä linja siitä, kuinka vierastaistelijoiden perheenjäsenten paluu konfliktialueilta käsitellään. Tällä hetkellä tämä linja on hallituksella hukassa. Vasemmistonuorten mukaan vierastaistelijoiden saaminen oikeuden eteen Suomessa tai kansainvälisesti olisi mahdollisuus luoda kestäviä ratkaisuja.

– Kyse on konfliktista, jonka uhreiksi ovat joutuneet miljoonat ihmiset. Meidän vastuullamme on katsoa osaltamme, että uhrit saavat oikeutta ja rikokset saadaan kunnolla selvitettyä sekä julki. Ketään ei pitäisi tuomita kuolemaan etenkään kostomentaliteetin tai populismin vuoksi, sanoo Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan.

Kansalaisten pääsy kotimaahansa tulee taata

Konsulipalvelulain mukaan hädänalaisessa asemassa kriisialueella olevaa suomalaista tulee auttaa. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa todetaan, että kansalaisten pääsy kotimaahansa tulee taata. Erityisen huolestuttava on hallituksen päätös olla noutamatta suomalaislapsia Syyrian al-Hol-leiriltä.

ILMOITUS

Ei ole riittävää, että ulkoministeri Pekka Haavisto toteaa näillä ihmisillä olevan mahdollisuuden hakeutua Suomen konsulaattiin ja sitä kautta Suomeen, kun konsulaattiin pääsy on käytännössä mahdotonta. Sillä, mitä nämä henkilöt tai lasten vanhemmat ovat mahdollisesti tehneet, ei pitäisi olla mitään vaikutusta avustamiseen. Rikokset tulee selvittää erikseen, maahanpääsyn tekemistä mahdottomasti ei kuitenkaan saa käyttää sanktiona.

– Useat valtiot ovat jo alkaneet kantaa vastuuta vaikeassa tilanteessa, on häpeällistä ettei Suomi kuulu näihin maihin. On väärin kääntää selkänsä ja jättää vastuunkanto niille maille, joilla on vähäiset resurssit rikosten selvittämisen sekä oikeusprosessiin ja jotka ovat kärsineet eniten ISIS:ksestä, vaatii Zidan.

Tilanne ratkaistava ihmisoikeuksia kunnioittavin asiaperustein, ei tunteella

Terroristisiin tekoihin osallistuneiden saaminen oikeuden eteen on myös tärkeä mahdollisuus lisätä ymmärrystä radikalisoitumisen syistä ja tietoa siitä, mitä on tapahtunut. Tämä on Zidanin mukaan tärkeää jatkon kannalta, jotta radikalisoitumista Suomessa ja maailmalla pystytään paremmin ehkäisemään.

– Tilanne pitäisi ratkaista ihmisoikeuksia kunnioittavin asiaperustein eikä tunteella. Suomessa myös lasten integroimiseen takaisin yhteiskuntaan on paremmat resurssit ja mahdollisuudet.

Paras tapa toimia jatkossa radikalisoitumista vastaan on Zidanin mukaan se, että näytetään oikeusvaltion voima ja pidetään kiinni ihmisoikeuksien kunnioittamisesta silloinkin kun se ei ole helppoa.

– On harhaista kuvitella, että näiden ihmisten jättäminen leireille ja vankiloihin Syyriassa ei tarkoittaisi, etteivät he olisi jatkossa turvallisuusuhka Suomelle, toteaa Zidan.