Ilkka Solanterä

Neuvottelut ovat kesken EU:n maatalousohjelmasta. Ympäristöjärjestöjen mielestä maatalouspolitiikan pitää tukea myös luonnonsuojelua ja ilmastotavoitteita.

Odotukset Suomelta EU:n puheenjohtajakaudella ovat kovat ympäristöjärjestöillä. Ne toivovat Suomelta ilmastojohtajuutta. Odotukset ovat Luonnonsuojeluliiton mukaan korkealla myös kansalaisilla etenkin juuri ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen.

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää hyvänä sitä, että Suomi nostaa sekä ilmastonmuutoksen torjunnan että laajemmat kestävyyskysymykset EU-puheenjohtajuuskautensa lähtökohdiksi.

– Ilmastokriisin ohella meillä on käsissämme myös luonnon monimuotoisuuden kriisi, jolla voi pitkällä aikavälillä olla ihmiselle yhtä vakavia seurauksia kuin ilmastonmuutoksella. Ilmastonmuutos voi kuivattaa kaivot ja viedä juomaveden, ja elonkirjon kaventuminen vie pöydästä monet hyönteispölytteiset ruoat, kuten mustikan, tai ainakin pienentää niiden satoja, muistuttaa Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Jouni Nissinen.

Maatalouspolitiikan pitää tukea myös luonnonsuojelua ja ilmastotavoitteita.

Maatalousohjelma ja budjettikehys

EU-puheenjohtajuuskaudella Suomella on hoidettavanaan useita EU:n sisäisiä prosesseja, joilla on suuri merkitys ympäristön- ja luonnonsuojelulle. Neuvottelut ovat kesken sekä EU:n maatalousohjelmasta että budjettikehyksestä. Ympäristöjärjestöjen mielestä maatalouspolitiikan pitää tukea myös luonnonsuojelua ja ilmastotavoitteita. EU:n budjetista 40 prosenttia tulisi käyttää ilmastoasioiden valtavirtaistamiseen ja yksi prosentti LIFE-luonnonsuojeluohjelmaan.

Suomen toivotaan EU-puheenjohtajana edistävän uutta, järjestyksessään kahdeksatta EU:n ympäristötoimintaohjelmaa ja varmistavan, että YK:ssa päätetyt kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat 2020-luvulla.

ILMOITUS

Ympäristöjärjestöt toivovat, että kiertotaloutta edistettäisiin EU:n muovistrategian kaltaisella, käytetyille vaatteille suunnatulla tekstiilistrategialla ja akkujen kierrätystä parannettaisiin.

EEB seuraa EU:n ympäristöpolitiikan edistymistä

Eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen kattojärjestö European Environmental Bureau (EEB) seuraa EU:n ympäristöpolitiikan edistymistä eri maiden puheenjohtajuuskausilla. Suomen luonnonsuojeluliitto on EEB:n jäsen.

EEB on julkaissut Suomen puheenjohtajuuskauden 10 ympäristötestiä, joiden perusteella Suomen ympäristösuoritusta arvioidaan puheenjohtajuuskauden päätyttyä.

EEB on noin 150 eurooppalaisen ympäristöjärjestön kattojärjestö, joka toimii Brysselissä EU:n ympäristön- ja luonnonsuojelu parantamiseksi. Jäsenjärjestöjensä kautta EEB edustaa 30 miljoonaa eurooppalaista. Suomalaiset jäsenet ovat Suomen luonnonsuojeluliitto ja Natur och Miljö.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!