All Over Press/Alamy/StfW

Teollisuusliitto paheksuu Stora Enson suunnitelmia sulkea sahansa Pohjois-Karjalassa.

Metsäyhtiö Stora Enson suunnitelma johtaisi toteutuessaan 85 työpaikan vähenemiseen ja saha suljetaan suunnitelmien mukaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Teollisuusliitto paheksuu yhtiön suunnitelmia tilanteessa, jossa takana on liiketulokseltaan huippuvuodet.

– Perusteet toiminnan päättymiselle ja tuotannon keskittämiselle ovat Teollisuusliiton sektorijohtajan Jyrki Alapartasen mukaan vähäiset.

Toiminnan jatkaminen selvitettävä yt-neuvotteluiden yhteydessä

Yhtiön useissa aiemmissa tiedotteissa kuvataan näkymien tälle vuodelle olevan hyvät, edellisvuosien kaltaiset. Kiteen sahan tuloksentekokyky on liiton mukaan ollut myös hyvällä tasolla.

ILMOITUS

Teollisuusliitto edellyttää käynnistyviltä yhteistoimintaneuvotteluita aitojen vaihtoehtojen hakemista toiminnan jatkamiseksi Kiteellä.

Vaikka Stora Enso pörssiyhtiönä luonnollisesti toimii ensisijaisesti liiketaloudellisin periaattein, on Suomen valtiolla edelleen merkittävä omistus yhtiöstä. Tällöin myös työllisyyteen liittyvät ja varsinkin alueelliset kysymykset on syytä ottaa päätöksiä tehtäessä huomioon, ammattiliitto muistuttaa.

Teollisuusliitto ilmoittaa seuraavansa tilannetta ja pyrkii omalta osaltaan toimillaan vaikuttamaan hyvään lopputulokseen neuvotteluiden aikana.