Lehtikuva/Laura Ukkonen

Suomessa säästämisaste on laskenut.

Suomessa kotitalouksien säästöt ovat pudonneet, mutta velkaantuminen on kasvanut. Ruotsissa velkaantuminen on vielä suurempaa, mutta säästämisastekin on Suomea korkeampi.

Eurostat julkaisi tiedot euromaiden ja joidenkin muiden EU-maiden sekä Norjan ja Islannin kotitalouksien säästämis- ja velkaantumisasteesta keskiviikkona.

Keskimäärin säästämisaste on euromaissa laskenut vajaasta 13 prosentista liki 12 prosenttiin vuosina 2006–2017. Suomessa säästämisaste putosi noin seitsemästä prosentista kuuteen prosenttiin.

Suomessa kehitys on kulkenut päinvastaiseen suuntaan kuin muissa Pohjoismaissa. Niissä kotitalouksien säästämisaste on noussut. Tosin Islannissa pankkikriisi söi säästöt eikä viime vuosilta ole saatu tuoreita tilastoja. Myös Saksassa säästäminen on lisääntynyt.

Ruotsissa säästämisaste kasvoi tuona aikana 10 prosentista liki 18 prosenttiin. Saksassakin säästäminen kasvoi hieman, yli 16 prosentista yli 17 prosenttiin.

ILMOITUS

Kyse on kotitalouksien keskimääräisestä säästämisasteesta. Eurostatin tilastoissa säästämis- ja velkaantumisaste lasketaan suhteessa kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin.

Ruotsissa on velkaannuttu vauhdilla

Suomessa kotitalouksien velat suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin ohittivat euroalueen keskiarvon vuonna 2006. Sitä ennen velkaantumisemme oli muita euromaita maltillisempaa.

Euroalueen kotitalouksien velat suhteessa tuloihin olivat 91 prosenttia ja Suomen liki 93 prosenttia vuonna 2006. Vuonna 2017 Suomessa kotitalouksien velkaantuneisuus oli 116 prosenttia, kun se euroalueella oli keskimäärin 94 prosenttia.

Ruotsissa kotitaloudet ovat velkaantuneet keskimäärin vauhdikkaammin, sillä kotitalouksien velkaantuneisuus oli 163 prosenttia. Vielä 2006 se oli 127 prosenttia.

Sitä vastoin Saksassa kotitalouksien velkaantuneisuus väheni samassa ajassa vajaasta 96 prosentista 83 prosenttiin.

Tanskassa velkaisimmat kotitaloudet

Euroalueen velkaisimmat kotitaloudet ovat Tanskassa ja Hollannissa. Osin syynä ovat sikäläiset asuntolainajärjestelyt.

Tanskassa kotitalouden velkaantumisaste on liki 240 prosenttia. Tosin velkaantumisaste on pudonnut. Samoin on käynyt Hollannissa, jossa velkaantumisaste on kuitenkin 201 prosenttia. Sen sijaan Norjassa kotitalouksien velkaantumisaste on kasvanut liki 200 prosenttiin, mutta velkaantumisaste on ollut korkea aiemminkin.

Euroalueella ahkerimmin ovat säästäneet luxemburgilaiset. Kotitalouksien säästämisaste on 22 prosenttia.

Taloudellista puskuria on kertynyt myös ruotsalaisille, hollantilaisille, maltalaisille ja saksalaisille kotitalouksille. Kaikissa niissä säästämisaste on 15 – 18 prosenttia.

Bulgarialaisten säästämisaste on miinuksella, mikä tarkoittaa, etteivät kotitalouksien tulot riitä juokseviin kuluihin.

Kreikan säästämisasteesta tai velkaantumisasteesta ei ole ajantasaista tilastotietoa.