Lehtikuva/Emmi Korhonen

Puolella miljoonalla eurolla rahoitetaan kestävän kehityksen hankkeita, joilla parannetaan ilmanlaatua, vähennetään metaanipäästöjä ja tuotetaan puhdasta juomavettä.

Suomi kompensoi maanantaina 1.7. alkavan EU-puheenjohtajakautensa kokouksien lentoliikennepäästöt rahoittamalla hankkeita, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja samalla edistävät kestävän kehityksen tavoitteita. Kompensointi on konkreettinen ilmastoteko ja osa puheenjohtajakauden kestäviä kokousjärjestelyitä. Sen taustalla on tarve vastata ilmastonmuutokseen.

Päästöjen kompensointiin eli hyvitykseen käytettävä summa on noin puoli miljoonaa euroa. Suomen hallitus päätti suunnata kompensointiin rahat, jotka oli alun perin varattu puheenjohtajakauden perinteisiin tavaralahjoihin.

– Ilmastonmuutos haastaa meidät kaikki muuttamaan toimintatapojamme. Konkreettisella ilmastoteolla eli kompensoimalla EU-puheenjohtajakauden päästöt haluamme kiinnittää huomiota kokoustamisen ilmastovaikutuksiin ja uudistaa perinteisiä tapoja, pääministeri Antti Rinne sanoo.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan päästöjä on vähennettävä kaikkialla.

– Tähtäämme omilla kokousjärjestelyillämme siihen, että ylipäätään lennetään vähemmän. Silloin kun lentäminen on välttämätöntä, kompensoimme päästöt niin, että päästövähennykset ovat todellisia, pysyviä ja edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

ILMOITUS

Hankkeita ympäri maailmaa

Kompensaatiolla rahoitettavilla hankkeilla on mitattu, kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus.

Hondurasissa rahoitetaan hanketta, jonka avulla otetaan käyttöön tehokkaampia liesiä kotitalouksissa ja pienyrityksissä. Liesien avulla polttopuut palavat puhtaammin ja tehokkaammin, mikä parantaa sisäilman laatua ja toisaalta vähentää paikallisen metsän hakkuita polttopuiksi.

Vietnamissa toteutettu hanke vähentää kunnallisen jätteen käsittelyn metaanipäästöjä ja edistää kiertotaloutta. Hankkeen ansiosta jäte erotellaan, muovijäte kierrätetään ja orgaanisesta jätteestä tehdään ympäristöystävällistä lannoitetta.

Ugandassa rahoitettavan hankkeen tavoitteena on tuottaa puhdasta juomavettä ilman keittämistä. Tämä edistää paikallisten asukkaiden terveyttä ja vähentää metsien katoa.

Laosissa vesivoimahankkeella tuotetaan puhdasta, uusiutuvaa energiaa. Kasvihuonekaasut vähenevät, kun vesivoimalla korvataan osa fossiilisesta energiasta sähköverkossa. Projekti luo myös työpaikkoja paikallisille asukkaille ja edistää elinkeinojen kehitystä.

Lentopäästöjä puheenjohtajakaudella arvioidaan syntyvän 18 000 hiilidioksiditonnia.

– Tarkkojen päästöjen arvioiminen on haastavaa, minkä vuoksi ylikompensoimme päästöt. Seuraamme päästöjen määrää ja päivitämme arviota kauden aikana, kertoo EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Laisi.