Lehtikuva/Vesa Moilanen

Hallitusohjelmassa luvataan uudistaa laki, mutta epäselvää on, mitä tarkoittaa ”perusteltu selvitys henkilön pysyvästä kuulumisesta korjattavaan sukupuoleen”. Verkoston mielestä ei tarvita muuta kuin oma ilmoitus,

Eduskunnan HLBTI-verkosto pitää hyvänä, että pääministeri Antti Rinteen hallitus aloittaa translain kokonaisuudistuksen. Lain muuttamista ovat vaatineet YK:n naisiin kohdistuvan syrjinnän vastainen CEDAW-komitea, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja useat maat osana YK:n ihmisoikeuksien vertaisarviointia (UPR).

Edellinen hallitus ei halunnut muuttaa lakia, jonka keskeisiä epäkohtia ovat vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä, juridisen sukupuolen vahvistamisen ja lääketieteellisen sukupuolenkorjauksen erottaminen toisistaan sekä itsemääräämisoikeuden puute.

Verkoston mukaan hallitusohjelmakirjaukset jättävät kuitenkin vielä paljon kysymyksiä. Se pitää ongelmallisena, että sukupuolen juridinen vahvistaminen pysyisi mahdollisena edelleen vain täysi-ikäiselle henkilölle. Sukupuolen juridisessa vahvistamisessa on kyse henkilötietojen sukupuolimerkinnästä eli siitä, mikä sukupuoli esimerkiksi passissa näkyy.

Translain uudistuksen lähtökohdaksi on tulossa sukupuolen juridisen vahvistamisen ja lääketieteellisen sukupuolenkorjauksen erottaminen toisistaan. Verkoston mielestä tämän myötä ei pitäisi olla mitään estettä mahdollistaa sukupuolen juridinen vahvistaminen myös alaikäisille. Henkilötietojen sukupuolimerkinnän muuttaminen ei aiheuttaisi mitään peruuttamatonta alaikäisen elämässä. Se kuitenkin antaisi lapselle rauhaa kasvaa juuri sellaisena kuin hän on.

”Oman ilmoituksen pitää riittää”

Eduskunnan HLBTI-verkoston mukaan translapset ovat yksi haavoittuvimmista lapsiryhmistä, johon kohdistuu Suomessa erittäin paljon ennakkoluuloja ja kyseenalaistamista. Translain valmistelussa ei voida ohittaa alaikäisten transihmisten tilannetta. Lainvalmistelussa tulee arvioida, miten sukupuolen juridinen vahvistaminen vaikuttaa alaikäisiin, ja huomioida lapsen etu, verkosto vaatii.

ILMOITUS

Hallitusohjelmasta jää sen mukaan epäselväksi myös se, mitä tarkoittaa ”perusteltu selvitys henkilön pysyvästä kuulumisesta korjattavaan sukupuoleen”.

Verkoston mielestä on varmistettava, että sukupuolen juridiseen vahvistamiseen riittää hakijan oma ilmoitus ilman suurempaa selvittämisen taakkaa.

Lisäksi verkosto haluaa arvioitavan sukupuolen juridiselle vahvistamiselle kaavaillun harkinta-ajan tarkoituksenmukaisuutta. Sukupuolen juridisen vahvistamisen tulee Euroopan neuvoston suosituksen mukaisesti olla nopea, läpinäkyvä ja saavutettava prosessi.

HLBTI-verkosto muistuttaa myös, että Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on kannustanut jäsenmaita harkitsemaan kolmannen sukupuolimerkinnän mahdollistamista niille, jotka sitä haluavat.

HLBTI-verkostoon kuuluu kansanedustajia kokoomuksesta, vihreistä ja vasemmistoliitosta.