Alan yritysten toimintaedellytysten ja alalta kerättävien verotulojen kannalta olennaista Annika Rönni-Sällisen mukaan on kiinnittää huomiota muun muassa harmaan talouden torjuntaan.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen pitää hyvänä matkailu- ja ravintola-alan tulevaisuudesta viime päivinä käytyä vilkasta keskustelua. Alaa on PAMin mukaan syytä kehittää kokonaisuutena ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

– Rakennusalalta tuttu veronumerojärjestelmä tulisi ulottaa matkailu- ja ravintola-alalle. Pidämme myös tärkeänä, että fiskaaliset online-kassajärjestelmät otetaan käyttöön tämän hallituskauden aikana, toteaa Rönni-Sällinen.

Jo edellisellä hallituskaudella Verohallinto totesi valtioneuvoston teettämän laajan selvityksen pohjalta, että fiskaalisen online-kassajärjestelmän käyttöönotolla voitaisiin lisätä verotuottoja jopa 120–140 miljoonaa euroa. Myös muualla Euroopassa vastaavista järjestelmistä on hyviä kokemuksia.

Sääntelyä myös kodinvuokraukseen

Matkailuala on ollut viime vuodet kasvussa ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta. Matkailun kasvun myötä myös ammattimainen kodinvuokraustoiminta on lisääntynyt. PAM toivoo, että sen sääntelyä kehitetään pikaisesti.

– Kokemukset meiltä ja muualta osoittavat, että sääntelyä tarvitaan. Oman kodin vuokraaminen turistille matkan ajaksi on sympaattista. Se on kuitenkin täysin eri asia kuin ammattimaisesti toimivat vuokraajat, jotka pyörittävät käytännössä yritystoimintaa välttäen säännöt, jotka koskevat alalla virallisesti toimivia yrityksiä, Rönni-Sällinen tiivistää.

Alkoholiverotusta on esitetty kiristettäväksi kuluvalla hallituskaudella ja riskit ulkomaan tuonnin lisääntymisestä kotimaisen myynnin kustannuksella tiedostetaan myös PAMissa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu alkoholituonnin seuranta osana veroratkaisuja. Rönni-Sällinen pitää tärkeänä, että tästä pidetään kiinni, ja ollaan valmiita myös korjaaviin toimenpiteisiin, jos tarvetta niihin ilmenee.