Lehtikuva/Julien Warnand

”Kyllä, mutta” -politiikan aika on ohi. Suomessa, EU:ssa ja globaalisti, pääministeri sanoi.

Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajana maanantaina 1. heinäkuuta. Pääministeri Antti Rinne esitteli tänään eduskunnalle Suomen tavoitteet puolivuotiskaudelleen. Hallitusohjelman hengessä EU:n tulevaisuuden tulee olla sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä, Rinne sanoi.

Suomen puheenjohtajakauden slogan on Kestävä Eurooppa — kestävä tulevaisuus.

Rinteen mukaan keskeinen Suomen puheenjohtajakauden painopiste on EU:n globaali ilmastojohtajuus.

– Se tarkoittaa sitoutumista ilmastoneutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on, että keskeiset elementit tälle suunnitelmalle olisi sovittu Eurooppa-neuvostossa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Rinne sanoi, että ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

ILMOITUS

– Ne tulevat näkymään kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. On luotava kestävää kasvua ja lisättävä työllisyyttä, esimerkiksi bio- ja kiertotalouden avulla. Aktiivinen teollisuuspolitiikka ja palvelusektorin sekä digitaalisen talouden kehittäminen luovat pohjaa uuden ajan taloudelle.

Näin EU:sta rakennetaan Rinteen mukaan maailman kilpailukykyisin ja sosiaalisesti ehein vähähiilinen talous.

Hän sanoi kestävyyden liittyvän myös EU:n yhteisiin arvoihin. Ihmisoikeudet, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio ovat arvoja, joihin sitoutuminen on EU-jäsenyyden edellytys.

– Ainutlaatuinen tarinamme antaa aihetta ylpeyteen, mutta se tuo myös mukanaan suuren vastuun, sillä EU:hun kohdistuu nyt uusia odotuksia. Vakauden ja rauhan takaaminen on yhä EU:n ytimessä, mutta myös muut ihmiskunnan suuret kysymykset odottavat ratkaisuja.

EU puolustaa monenkeskisyyttä

EU perustuu ajatukseen monenkeskisen, sääntöperustaisen yhteistyön voimasta.

– Sellainen järjestelmä, jossa pelisäännöt luodaan yhteisesti – ei vahvemman tai suuremman sanelun tuloksena – on Suomen kaltaisen pienen maan etu.

– Sitä Suomi voi parhaiten edistää osana EU:ta. Korostan, että on meistä itsestämme kiinni, nähdäänkö Suomi pienenä vai suurena EU-maana.

– Mitä aktiivisempi olemme, sitä suurempana meidät nähdään. Ja se, jos mikä, on Suomen etu, Rinne sanoi.

Hänen mukaansa kansainvälinen järjestelmän murroksen keskellä juuri EU:ta tarvitaan puolustamaan monenkeskisyyttä.

– 2020-luvun EU:lla on mahdollisuus täyttää kansalaisten odotukset ottamalla johtajuus ihmiskunnan suurten haasteiden ratkojana.

– Ilmastonmuutos on näistä keskeisin ja siksi ilmastonmuutoksen torjunnassa ”kyllä, mutta” -politiikan aika on ohi. Suomessa, EU:ssa ja globaalisti.