Tutkimustulos kertoo, että tavallista perhettä ei ole.

– Ympäri maailmaa naisten toimijuutta ja oikeutta tehdä omia päätöksiään yritetään kieltää perhearvojen suojelemisen nimissä. Tutkimustulokset kuitenkin kertovat, ettei tavallista perhettä ole, UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka sanoo.

Hän perustaa kantansa UN Womenin tuoreeseen lippulaivaraporttiin, joka käsittelee naisten aseman kehitystä ja perheitä muuttuvassa maailmassa.

Raportin mukaan ihmisoikeusloukkaukset ja sukupuolten epätasa-arvo ovat edelleen tiukassa perheissä. Lisäksi siitä ilmenee, että vain vähemmistö perheistä sopii ydinperhemuottiin. Raportti julkaistiin tiistaina 25. kesäkuuta.

Perheiden tilanne vaikuttaa voimakkaasti naisten oikeuksiin.

Yli sata miljoonaa äitiä yksinhuoltajina

Maailmanlaajuisen raportin mukaan vain hieman yli kolmasosa kotitalouksista on lasten kanssa eläviä pariskuntia, Euroopassa vain yksi neljästä.

ILMOITUS

Kahdeksan prosenttia kotitalouksista on yksinhuoltajaperheitä, joista laajassa enemmistössä nainen on vanhempi. Yli sata miljoonaa äitiä maailmassa on yksinhuoltaja, ja heidän perheensä elävät kaksi kertaa todennäköisemmin köyhyydessä kuin pariskuntien perheet.

Samaa sukupuolta olevien perheet lisääntyvät kaikilla alueilla.

Ollaan vielä kaukana tasa-arvosta

Raportti tunnistaa myös perheiden sisäisen epätasa-arvon. Jopa kolme miljardia naista ja tyttöä elää maassa, jossa raiskaus avioliitossa ei ole rikos. Vuonna 2017 joka päivä 137 naista maailmassa menetti henkensä perheenjäsenen toimesta.

Viidesosassa maailman maista tytöillä ei ole samoja perimäoikeuksia kuin pojilla. 19 maassa laki velvoittaa naiset tottelemaan aviomiestään. Kolmasosa naimisissa olevista naisista kehittyvissä maissa ei voi vaikuttaa omaan terveydenhuoltoonsa.

Maailmanlaajuisesti työelämässä on vain hieman yli puolet naimisissa olevista 25–54-vuotiaista naisista, kun taas naimisissa olevista miehistä töissä käy 96 prosenttia. Naiset tekevät edelleen lähes kolme kertaa enemmän palkatonta hoiva- ja kotityötä verrattuna miehiin, eikä saavutettavia hoivapalveluita ei ole riittävästi tarjolla.

Vanhempainvapaakiintiöt tasa-arvoistavat

Niissä maissa, joissa on otettu käyttöön esimerkiksi isille tarkoitettuja vanhempainvapaakiintiöitä, on nähtävissä kuitenkin myös positiivista muutosta vanhemmuuden jakamiseksi tasa-arvoisemmin.

– Perheiden tilanne vaikuttaa voimakkaasti naisten oikeuksien toteutumiseen, sanoo Elina Nikulainen, Suomen UN Womenin vt. toiminnanjohtaja.

– Kaikessa perhepolitiikassa on tärkeää varmistaa, että naisilla ja tytöillä on perheissään yhtäläiset mahdollisuudet tehdä päätöksiä tulevaisuudestaan ja sekä taloudellista että fyysistä turvaa.

Raportti toteaa, että perheet ovat keskeisessä roolissa tasa-arvon takapakin pysäyttämisessä, jos niissä vallitsevaan epätasa-arvoon puututaan tehokkaasti ja naisten oikeudet ovat perhepoliittisen päätöksenteon perustana.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women puolustaa naisten ja tyttöjen oikeuksia.